I 1996 blev stillehavsøstersen første gang fundet i Vadehavet, og siden har den spredt sig så voldsomt, at DTU Aqua i 2018 anslog den samlede bestand af stillehavsøsters i Vadehavet til at ligge på 72.000 tons. De største koncentrationer af østers findes omkring Rømø, og bl.a. Naturcenter Tønnisgård tager jævnligt turister med ud til øens østersbanker for at samle de velsmagende muslinger og samtidig bidrage til bekæmpelsen af en invasiv dyreart.
.

Den 17. januar 2008 blev Vadehavet udpeget som en af Danmarks fire første nationalparker, og ved en ceremoni i Ribe d. 16. oktober 2010 kunne prins Joachim og daværende miljøminister Karen Ellemann indvie den nye Nationalpark Vadehavet. Med et areal på 1.459 km2, hvoraf de ca. 1.159 km2 er hav, er parken Danmarks største nationalpark og strækker sig fra Blåvands Huk til den dansk-tyske grænse. I Tønder Kommune omfatter nationalparken, ud over selve Vadehavet, også Rømø og Tøndermarsken. Interessen for det store tidevandsområde går dog betydelig længere tilbage, og siden 1978 har Danmark, Tyskland og Holland samarbejdet om at beskytte og overvåge Vadehavet i det såkaldte Trilaterale Vadehavssamarbejde. I den forbindelse har landene vedtaget et fælles forvaltningsgrundlag for området i form af en Vadehavsplan og en Fælleserklæring.

Samarbejdet spillede også en vigtig rolle i at få Vadehavet på UNESCOs verdensarvsliste. Allerede i 2009 kom de tyske og hollandske dele på listen, og i juni 2014 fik de selskab af den danske del af Vadehavet. Udpegningen er hovedsagelig en international anerkendelse af Vadehavets enestående natur- og kulturhistoriske værdier, men styrker også formidlingen og beskyttelsen af området.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Tønder Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster