I dag er landbruget stort set forsvundet fra hovedstaden, og de få græssende husdyr, som er tilbage, tjener som naturplejere af kommunens grønne områder. Siden 2018 har skotsk højlandskvæg således bidraget til at holde Amager Fælled fri for uønsket trævækst og høj urtevegetation. Den lodne, hårdføre kvægrace går ude året rundt og kan ses på de fire kvægfolde, der strækker sig ned langs den østlige side af Fælleden. Kvægdriften varetages af Københavns Kogræsserlaug, som blev stiftet i 2014 i et samarbejde mellem Københavns Kommune og Danmarks Naturfredningsforening.
.

Københavns Kommune rummer en række små og store park- og naturområder med ofte ganske store naturværdier. Her findes flere sjældne dyr og planter, heriblandt en række padder og flagermus, som alle er beskyttet af EU’s habitatdirektiv. Områdernes bynære placering betyder dog, at det især er det rekreative liv, som prioriteres i forvaltningen. Kommunen tilstræber størst mulig adgang til de grønne områder, dog under hensyntagen til den mest sårbare natur og de gældende fredningsbestemmelser. Desuden skal bynatur så vidt muligt integreres og udvikles i kommunale bygge- og anlægsprojekter.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Københavns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning