Den ca. 15 ha store, næsten rektangulære Vallensbæk Sø smyger sig langs motorvejen på tværs af grænserne til Ishøj og Høje-Taastrup Kommuner. Ved længerevarende regn blev især Søholmstien på søens sydside ofte oversvømmet. For at forbedre afstrømningen og mindske risikoen for oversvømmelser blev noget af jorden mellem søen og stierne høvlet væk i 2018, hvorefter stierne blev asfalteret igen.
.

Vallensbæk Kommune har grønne kiler ved Tueholmsøen og Vallensbæk Sø, mellem Holbækmotorvejen og Køge Bugt Motorvejen samt i Strandparken. De danner rammer for kommunens friluftsliv, ligesom de af hensyn til naturbeskyttelsesinteresserne indgår i Det Grønne Danmarkskort. For at tillade dyr og planter at sprede sig forbindes naturområderne af økologiske forbindelser. Indtil videre er Strandparken udpeget som økologisk forbindelse og Store Vejleådal som potentiel økologisk forbindelse.

Kommunen anser naturen og det tilhørende friluftsliv for et vigtigt aktiv, og derfor skal borgernes adgang til de grønne kiler opretholdes og forbedres. Det skal bl.a. ske gennem opkøb af nye arealer og anlæg af stier.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Vallensbæk Kommune er 31 naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsammen dækker de 89 ha, hvilket svarer til ca. 9 % af kommunens areal. Heraf har søerne langt det største samlede areal, efterfulgt af enge og moser. Vallensbæk Strandeng udgør kommunens eneste naturfredning og er et strandengsområde syd for Vallensbæk Strandvej mellem Store Vejleå og Vallensbæk Strand. Området blev fredet i 1932 og dækker et areal på knap 38 ha, hvoraf hovedparten dog ligger i Ishøj Kommune.

Der er ingen Natura 2000-områder i kommunen.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Vallensbæk Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning