Toplærken er gået voldsomt tilbage i Danmark. I dag yngler den kun i Hirtshals.
.

Kulturlandskabet i og omkring Hirtshals Havn står i skarp kontrast til sandstrandene, klitterne og klinterne, som ellers dominerer Hjørring Kommunes kystlinje. På de store sten i molerne og ud for kysten finder brunalger som sukkertang og savtang fodfæste og danner fine tangskove, ligesom den store tørdok og molen ved havneindsejlingen udnyttes af rider som et slags kunstigt fuglefjeld.

Mange af de vandfugle, der trækker over havet, runder det skarpe hjørne ved Hirtshals på forårs- og efterårstrækket. Fra Hirtshals Fyr kan man holde øje med trækket, som bl.a. omfatter lommer, alkefugle og havænder. Desuden raster arktiske måger som gråmåge og hvidvinget måge jævnligt i havnen om vinteren.

Ved jernbanestationen har toplærken sit eneste danske levested. Toplærken indvandrede til landet i 1800-tallet. Dengang var der mange fabriksgrunde og jernbanearealer, som mindede om de steppeområder, der udgør toplærkens oprindelige levested. Sidst i 1900-tallet forsvandt toplærken dog fra Danmark, i takt med at dens levesteder groede til. De sidste to danske toplærker fandtes i Hirtshals. Desværre var det to hanner, som i flere år sang formålsløst. I 2010 dukkede der endelig en hun op, og toplærken begyndte igen at yngle i Hirtshals. Det er dog tvivlsomt, om arten kan holde stand, da den isolerede bestand i Hirtshals ligger langt fra toplærkens hovedudbredelsesområde i Sydeuropa og Asien.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Hjørring Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster