I 2007 åbnede udstillingen AnimaliA – Overlevelsens ABC på Naturhistorisk Museum. Udstillingen, som handler om de bedst tilpassede dyrs overlevelse, fremviser 29 udstoppede dyr, et for hvert bogstav i alfabetet. Dyrene, der kommer fra museets store samling, er udvalgt af daværende kurator på museet Jan Gruwier Larsen. Den udstoppede tiger, der kæmper mod sit eget skelet, er sat i stand af bl.a. konservator Grethe Leth-Espensen.
.

Naturhistorisk Museum Aarhus er et museum i Aarhus, der siden 1941 har ligget i Universitetsparken. Museet åbnede på Læssøesgades Skole i 1921 på grundlag af en samling skabt af Naturhistorisk Forening for Jylland fra 1911 og indgik i bestræbelserne på at få et universitet til byen. Museet opbyggede efter 1941 sin udstilling med naturalistiske dioramaer (gennemskinneligt maleri, som forevises, ofte gennem en lille åbning, med belysning bagfra) og udstoppede dyr og forøgede sine samlinger med genstande fra en stor Østafrikaekspedition i 1947. I 1941 fik museet foræret gården Nedre Strandkær med husmandssted og arealer i Mols Bjerge. Det blev senere til Molslaboratoriet.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Aarhus Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv