Det mest markante af de middelalderlige voldsteder i Lejre Kommune er det store Nebbe Voldsted, der blev anlagt på spidsen af en smal landtange mellem Roskilde Fjord og Store Kattinge Sø, hvor passage mellem fjord og sø kunne kontrolleres.

Nebbe omtales første gang i 1315, hvor det var ejet af familien Galen, der var efterkommere af Hvideslægten. Efter 1364 kom det i kronens eje, og i 1375 skænkede Margrete 1. stedet til Roskildebispen, hvorefter det forfaldt.

Voldstedet består af tre banker med grave imellem. På den sydlige er et firkantet tegltårn udgravet i 1959. I dag skærer en landevej sig midt igennem voldstedet.

Nebbes strategiske placering skal måske ses i sammenhæng med Gl. Lindholms beliggenhed i et sumpet terræn ved bunden af Lejre Vig, nær den gamle øst-vest-gående rute Roskilde-Holbæk-Kalundborg. Arkæologiske undersøgelser omkring 1940 har vist, at der har ligget et middelalderligt stenhus og stenkældre på stedet.

Videre læsning

Læs mere om Voldsteder og herregårde i Lejre Kommune

Læs videre

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder