Den privatejede Nederskov og den statsejede Tønballe Skov danner tilsammen et ca. 180 ha stort, mere eller mindre sammenhængende skovområde ud mod Kattegat syd for Snaptun.

Nederskov er et meget gammelt skovområde, som i dag drives naturnært af herregården Jensgård. Skred og kildevæld præger den ca. 10 m høje skrænt, som afgrænser skoven ud mod kysten, og nedskredne træer gør strandlinjen nærmest utilgængelig. Nord for Nederskov fremstår den mindre Tønballe Skov som en mosaik af skov, strandeng, overdrev og eng, der drives naturnært.

De to skovområder består af blandet løv- og nåleskov, men med en noget større andel af nåleskov i Tønballe Skov. Plantelivet omfatter bl.a. elfenbenspadderok, tyndakset gøgeurt, skovgøgelilje, tætblomstret hullæbe, blå, hvid og gul anemone, bjergperikon, sort druemunke og alm. snylterod.

I Tønballe Skov ligger Tønballegård Naturcenter, som drives af Naturstyrelsen. Her findes sheltere, grillplads og fugletårn, mens naturcenterets lokaler bl.a. huser en landskabsudstilling, der fortæller om gårdens historie og områdets geologi.

Det meste af Nederskov og de omkringliggende arealer blev fredet ved en frivillig landskabsfredning i 1958.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Hedensted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove