Den gamle amtsgård ligger på Købmagergade i Nexø. Gården blev opført i 1803 for by- og herredsfoged Christian Jespersen, der var amtmand fra 1809 til sin død i 1837.
.

Nexøs butiksliv er koncentreret umiddelbart vest for havnen i området, hvor Brogade-Strandgade krydser Toldbodgade-Torvet. Fotoet her er fra den østlige ende af Toldbodgade, hvor den krydser Toldbodvej.

.

Nexø har en befolkning på 3.644 og et areal på 222 ha. Byen ligger i læ for vestenvinden på Bornholms østkyst, 28 km fra Rønne. Byens flade terræn ligger overvejende under 15 m, men løfter sig vestpå mod Paradisbakkerne. Frederiks Stenbrud har efterladt et vandfyldt hul nordøst for byen, og fliser af sandstenen optræder i bybilledet. Nexø Lystskov syd for byen er plantet efter 1840.

Nær havnen ligger bymidten med forretningsgader og fleretages huse, som er opført efter bombardementet i maj 1945. Uden for dette område findes især ældre og nyere parcelhuse, og i nordvest skole og stadion. Erhvervsområderne ligger både nord og syd for byen, men først og fremmest på opfyldte arealer ved den store havn.

Det centrale Nexø, 2018. Kortet viser bymidten og det lange havneområde, hvis talrige nedlukkede fiskerifaciliteter skiller byen fra havet. I sommerhalvåret er der passagerfærge til Kołobrzeg i Polen. Den gennemgående vej, Sdr Landevej-Ndr. Strandvej, markerer forløbet af den gamle kystlinje før havneudbygningen, som indtil 1968 også ledte jernbanen fra Rønne ind sydfra. Omkring Paradisvej i nordvest ligger de 75 svenske træhuse.

.

Stednavnets betydning

Stednavnet Nexø er tidligst nævnt i 1346 (afskrift fra 1400-tallet) i formen Nexe. Ældste originalform er 1429 Nexø. Yngre kildeformer er fx 1585 Nexøø, 1624 Nex og 1664 Nexøe. Forleddet er substantivet gammeldansk *næk, nudansk nøkke, ifølge folketroen et overnaturligt væsen, der lever i søer. Efterleddet er substantivet . Navnets betydning er »søen, hvori der bor en nøkke«. Navnet er sekundært overført til bebyggelsen fra søen, der i nutiden hedder Ferskesø.

Mere om stednavne i kommunen

Byvåben

Nexøs byvåben.

.

Nexøs våben kendes fra et segl fra 1584. Bådshagen henviser til, at Nexø er en fisker- og søfartsby. Det blev d. 2. oktober 1948 registreret i Kommunevåbenregisteret.

Våbenets blasonering (beskrivelse): I sølv et blåt bådshagejern.

Mere om byvåben i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Bornholms Regionskommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer