Den gamle amtsgård ligger på Købmagergade i Nexø. Gården blev opført i 1803 for by- og herredsfoged Christian Jespersen, der var amtmand fra 1809 til sin død i 1837. Bygningens sokkel er af sandstenskvadre, ligesom hovedtrappen er udført i Nexø Sandsten, der har en karakteristisk rødlig farve. Amtmandsgården blev fredet i 1954.
.

Genopbygningen efter de sovjetiske bombardementer d. 7. og 8. maj 1945 har som i Rønne præget Nexø med Arkitekthjælpens harmonisk indpassede grundmurede ejendomme. Byen bærer dog også præg af 1700- og 1800-tallets bindingsværksejendomme. I Købmagergade 33 ses Amtmandsgården i bindingsværk fra 1803. Speciel er anvendelsen af Nexø Sandsten, fra Frederiks Stenbrud nord for byen, i bygninger, gærder og belægninger, bl.a. Stenbrudsgården fra 1759 af Frederik 5.s stenhugger, Jacob Fortling.

Den gamle, bevarede (men forhøjede) rådstue ved havnen fra 1799 blev i 1856 afløst af Nexø Råd-, Ting- og Arresthus, der ligger i Købmagergade. Ved Nexø Torv afløstes lave, enetages huse af toetages, fx Nexø Højskolehjems bygning, opført i 1912 i nybarokstil af Ove Funch-Espersen.

Efter bombardementerne i 1945 kom den bornholmske arkitekt Carl H. Nimb til at præge Nexø med fx Apoteket, Strandgade 7. Palle Suenson tegnede Sparekassen på Torvet opført i 1949 i samklang med genopbygningens øvrige byggerier.

Videre læsning

Læs mere om Nexø

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur