Det centrale Nivå, 2017. Kystbanen løber gennem byen med station på Niverødvej. Umiddelbart vest for stationen og jernbanen er hovedparten af byens forretningsliv samlet i Nivå Center, og i dette område ligger også Nivå Skole Syd og NKK-Hallen. Museet Nivaagaard Teglværks Ringovn ligger mod øst, og i byens sydøstligste del ligger Nivaagaards Malerisamling.

Trap Danmark.

Blik fra Gammel Strandvej mod Strandvejen og Nivå Bugt. Gammel Strandvej løber herfra og gennem Nivå, før den igen møder Strandvejen ved Nivå Havn.

.

Nivå har en befolkning på 8.024 og et areal på 272 ha. Byen ligger nær den lavvandede Nivå Bugt i Øresund. Landhævning siden stenalderen har her tørlagt en fjordbund og skabt en flad eng omgivet af 20‑30 m høje bakkestrøg; den afvandes af Nivå, der løber syd om byen. Afstanden til København er 29 km og til Helsingør 13 km.

Området omkring Nivå blev tidligt kendt for store lerforekomster, og 1800-tallets store behov for mursten skabte basis for flere teglværker, hvorfra enkelte bygninger er bevaret. De udgravede og nu vandfyldte bassiner indgår i Nivå Strandpark, som siden 1940 passeres af Strandvejen; et af dem udnyttedes ved anlæg af marinaen i 1980’erne.

I Fingerplanen ligger Nivå i Helsingørfingeren, og den forvandledes til boligby fra 1960’erne. Mange bosatte sig i byen for at pendle til arbejdspladser i hovedstadsområdet. Fra Gammel Strandvej har bebyggelsen bredt sig ind i landet, forbi Kystbanen og frem til Kongevejen mellem Hørsholm og Helsingør; mellem denne og Helsingørmotorvejen ligger et mindre erhvervskvarter. Den gamle landsby Niverød og dens marker er opslugt af parcel-, række- og gårdhavehusområder iblandet fireetages boligblokke. Vest for stationen er i 1980’erne anlagt et indkøbscenter med offentlige institutioner.

Betydning af bynavnet Nivå

Byen Nivå har navn efter den forbipasserende å , hvis oprindelige navn genfindes i flere stednavne i området, fx som forled i det nuværende Niverød (1370-80 Nywerwth ). Ånavnet, Nive , er tidligst overleveret som navn på en bebyggelse ved Nive Mølle i formerne 1370-80 Nywæ og Nywa . Efterleddet – å blev føjet til ånavnet Nive allerede i 1500-tallet for at tydeliggøre lokalitetens art, fx 1514 Nybeaa . Ånavnets betydning er dunkel, men sprogligt synes det at kunne forbindes med en indoeuropæisk rod * nebh med betydningen »fugtig«. I så fald betyder ånavnet »den fugtige«. Ud mod Øresund, hvor det nuværende Nivå ligger, lå et fiskerleje oprindeligt kaldet Os (1370-80 Oos ), som i 1500-tallet flere gange er omtalt som Os Nive (fx 1574 Osnifues marker ). Substantivet gammeldansk os betyder »munding«, og navnet sigter til åen Nives udmunding i Øresund.

Mere om bynavne i Fredensborg Kommune

Nivå Center ligger ved Nivå Station og er et fortrinsvis lokalt indkøbscenter med flere dagligvare- og udvalgsvarebutikker.

.

Videre læsning

Læs mere om byer i Fredensborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer

Eksterne links