Den ældste del af Nivå Kirkegård blev anlagt i 1909 og er skabt af Edv. Glæsel med korte alléer af seljerøn. Den nye del fra 1975‑76 og 1985 står hhv. Morten Klint og Knud Lund-Sørensen for. Denne del ligger op til 4 m højere end den gamle del og er udlagt som en græsslette med spredte egegrupper. Fem gravrum har fået hver sin karakter og er omgivet af bøgehække. I det langstrakte urnegravrum danner klippede hvidtjørnetræer et løvtag over de små grupper af urnegravsteder. Kirkegården afgrænses mod det åbne land af en bred bøgehæk.

Videre læsning

Læs mere om Kirkegårde i Fredensborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde