Befolkning og areal i Fanø Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2019).
.
Færgen fra Esbjerg til Fanø på vej ind mod Nordby. I baggrunden, ud mod Vesterhavet, ses højsandet Søren Jessens Sand.
.
Befolkningsudviklingen i Nordby 1921‑2019.
.
Det centrale Nordby, 2019. Kortets vestlige halvdel viser en del af Nordbys nyere parcelhuskvarter samt skolen og sportsanlægget. I den gamle bydel mellem Vestervejen og Postvejen er der en vrimmel af smågader, slipper og stier. Slipperne følger langhusene, der ofte har rummet både stald og beboelse og er orienteret øst-vest, mens de nord-syd-gående gader zigzagger sig frem. Den større bygning i nord rummer Center for det Maritime Sundhedsvæsen. Helt i nordøst ses færgelejet.
.
Nordby er Fanøs største by og øens absolutte centrum for handel og privat og offentlig service. Butikslivet, herunder mange specialbutikker målrettet turister, er koncentreret i den delvis brostensbelagte Hovedgaden, der løber fra sydvest mod nordøst gennem det centrale Nordby tæt ved kysten og havnen.
.

Fanøs hovedby, Nordby, tidligere kaldet Odden, har en befolkning på 2.724 og et areal på 1,5 km2. Byen ligger på øens nordøstside, adskilt fra Esbjerg af Grådyb. Fra dette leder tidevandsrenden Fanø Lo mod syd helt ind til Nordbys havnefront med færgelejet, hvorfra den 2,5 km lange sejlrute til Esbjerg udgår. Der findes kun en lille lystbådehavn, men Loen udgør en fremragende naturhavn med roligt vand i alle vindretninger. Den husede da også en stor handelsflåde, indtil Esbjerg Havn tog over. Den ældste bydel omkring Hovedgadens nordlige del er anlagt i 4‑5 m højt terræn og slap for større skader i den voldsomme stormflod i 1981. Nogle af de nyere bydele mod vest og syd ligger lavere og blev oversvømmet. Efter stormfloden opførtes diger mod nord og øst.

På række mod syd ligger Nordby, Nørby og Rindby, de to første så tæt, at de er sammenvoksede. På denne strækning ligger også campingpladser og et ca. 4,5 km langt og 1 km bredt sommerhusområde langs Fanøs Vesterhavsstrand.

Stednavnets betydning

Navnet kendes fra 1594, hvor det optræder i formen Nordtby. I senere kilder findes det som Nøerbye (1606), Norbye (1659) og Nørbye (1664). Forleddet er enten adverbiet nord eller adjektivet nørre, sammensat med substantivet by, i begge tilfælde med den samlede betydning »den (på Fanø) nordligt beliggende by«. De to former Nørby og Nordby har optrådt synonymt frem til begyndelsen af 1900-tallet, hvorefter der skelnes mellem landsbyen Nørby og kirke- og havnebyen Nordby, idet sidstnævnte siden midten af århundredet har afløst havnebynavnet Odden.

Mere om betydning af stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Fanø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer