Befolkningsudviklingen 1971‑2020 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Nordfyns Kommune, Region Syddanmark og hele landet. Indeks: 1971 = 100.
.

Siden 2015 har befolkningstallet været støt stigende, og der forventes frem mod 2045 en større procentvis stigning end i Region Syddanmark som helhed. En nettoindvandring har i 2010’erne medvirket til væksten.

Befolkningsudviklingen

Befolkningstallet i Nordfyns Kommune voksede ca. 8 % i 1970’erne, og efter nogle års fald begyndte fra midten af 1990’erne en ny men meget ujævn vækst. Samlet er befolkningen vokset 12 % fra 1971 til 2020, hvor den nåede op på 29.665. Den ventes ifølge fremskrivningen fra Danmarks Statistik yderligere at vokse med 9 % til 31.898 i 2045.

I 2010’erne ophævede stigninger og tilbagegang stort set hinanden. Den gennemsnitlige indenlandske nettofraflytning (forskellen mellem til- og fraflyttede) var i perioden 2010‑19 på 71 om året. Kommunen havde samtidig et årligt fødselsunderskud (flere døde end fødte) på 72. I den anden retning trak nettoindvandringen, der omfatter danske og udenlandske statsborgere; den øgede i gennemsnit befolkningstallet med 153 om året.

I 2019 var den samlede fertilitet på 2.046. Tallet er et mål for det antal børn, som 1.000 kvinder vil føde i deres fertile alder (15‑49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter. Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende var i 2019 28,3 år, hvilket var lavere end i regionen og hele landet. Førstegangsfædrene i kommunen var 2,5 år ældre end de førstegangsfødende.

I 2020 var en fjerdedel af befolkningen over 65 år mod en femtedel i hele landet. Frem mod 2045 vil kommunens andel af ældre over 65 år stige til 31 %. Ældrekvoten (antallet af indbyggere på 65 år og derover i forhold til antal 15‑64-årige) forventes at vokse til 58 % i 2045 mod tilsvarende 43 % på landsplan.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Boligforhold

Kommunens boligmasse består i altovervejende grad af ejerboliger, der udgør 80 % af alle boliger mod 58 % på landsplan. Knap 60 % af boligmassen er parcel-/stuehuse mod kun 40 % på landsplan, mens der kun er få etageboliger. Fritidsboliger udgør 18 % af den samlede boligmasse. De ligger primært i et bælte langs kysten i den nordlige del af kommunen.

Priserne for parcel- og rækkehuse ligger lavt; den gennemsnitlige kvadratmeterpris var i 2019 på 7.500 kr. mod 10.200 kr. i regionen og 14.000 kr. i landet som helhed. Der er en stor andel af gamle boliger: 18 % stammer fra før år 1900, hvilket kun gælder for 9 % på landsplan. Kommunen var i 2019 blandt den femtedel af de danske kommuner, der havde de laveste boligpriser.

Indvandring

I 1980 var 1,1 % af befolkningen i kommunen indvandrere eller efterkommere, hvilket var klart lavere end i regionen og landet som helhed. I 2020 var andelen i kommunen steget til 8,3 %, men var fortsat lavere end i regionen (11,9 %) og hele landet (13,9 %). Af de 1.104 indvandrere fra vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande) var de største grupper fra Polen (29 %) og Litauen (20 %). Blandt de 1.019 indvandrere fra ikkevestlige lande kom flest fra Syrien (37 %) og Ukraine (15 %).

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Nordfyns Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger