Nord for Nordre Ringgade ligger flere villakvarterer tæt på både det centrale Aarhus, skov og vand. På fotoet ses villaer på Otto Sverdrups Vej, der mod øst ender i Ris Skov. Bag trætoppene kan man ane Århus Bugt.
.

Bydelen ligger overvejende på en afrundet moræneformation, der når 89 m.o.h. ved Randersvej i Skejby. Herfra falder terrænet især mod øst til Århus Bugt og mod nord til en lavtliggende tunneldal, der afvandes af Egå gennem den opstemmede Egå Engsø. Den ganske flade dalbund består af hævet Littorinahavbund og er bebygget langs kysten. Denne byfinger fortsætter langs Kalø Vig op i morænelandet nord for dalen. En flad sandstrand ledsager hele strækningen; kun langs Ris Skov nær midtbyen er der udviklet en stejl skrænt.

Storbyens spredning mod nord er overvejende sket fra 1900-tallets begyndelse, først i form af velstående villakvarterer nær kysten og efter 2. Verdenskrig især som parcel-, men også række- og stokhusbyggeri inde i landet, flere steder i større, planlagte enheder. Senere udlagdes også store erhvervsarealer, herunder arkitektonisk ambitiøse domiciler, fx langs Randersvej.

Nærmest Ringgaden ligger Christiansbjerg, et sammensat område på begge sider af Randersvej med Katrinebjergs koncentration af it-virksomheder samt Storcenter Nord, store parcelhusområder op til Ringvejen, offentlige institutioner og det grønne område Vestereng. Herpå følger Skejby med rækkehuse øst for Randersvej og erhverv mod vest og nord, herunder et indkøbskvarter med pladskrævende brancher. Den dominerende virksomhed er dog offentlig: Aarhus Universitetshospital i Skejby, som er en af landets største arbejdspladser. Den gamle kirkelandsby Skejby ligger højt, men lidt klemt mellem erhvervskvartererne. Længere østpå var Vejlby også en middelalderlandsby, men fortiden har ikke efterladt meget andet end kirken og gadenettet, hvor den gamle stjerneudskiftning kan aflæses i parcel- og rækkehuskvarterernes geometri.

Ned mod kysten ligger villakvarteret Risskov med Østjyllands højeste indkomster, en kirke i en ombygget villa og det netop lukkede Psykiatrisk Hospital fra 1852, der skal være boligområde. Lidt længere mod nord ligger Egå, som dels består af en gammel, nu stærkt om- og tilbygget landsby inde i landet, dels af et bælte af tætliggende etplanshuse og rækkehuse mellem Grenåvej og stranden. Den mod nordøst pegende byfinger slutter med parcelhusbebyggelsen Skæring. Nabobebyggelsen Skæring Strand med udsigt til Mols Bjerge forventes overført fra sommerhus- til byzone i 2020.

Videre læsning

Læs mere om Aarhus' bydele

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Bydele og byområder