Ved et besøg i Fredensborg Slotshave kan disse mandshøje skulpturer af bønder og fiskere ses i Nordmandsdalen i et amfiteatralsk anlæg. Skulpturerne er udført af Johann Gottfried Grund, men forlægget kom fra den norske billedskærer og postarbejder Jørgen Garnaas’ træsnit af almindelige mennesker i 1700-tallet. I dag er samlingen af skulpturer et imponerende syn i slotshaven, og de giver også et indblik i, hvordan datidens mennesker gik klædt.

.

I den vestlige del af Fredensborg Slotshave er der i en sænkning i terrænet et enestående anlæg med 70 sandstensfigurer, der gengiver norske og færøske bønder, fiskere og andre folk i naturlig størrelse. Anlægget blev skabt under Frederik 5. i årene 1764‑84, da Danmark og Norge tilhørte det samme monarki. Figurerne fremtræder som jævne folk i hverdagstøj anbragt på lave sokler på cirkelrunde terrasser, der omkranser en høj marmorsøjle med en forgyldt kugle øverst. Det er de første statuer af almuefolk i hele Norden, og de er gengivet særdeles naturtro med dragter og rekvisitter. For at ingen skal være i tvivl om deres oprindelse, er personernes hjemsted indhugget i fundamenterne.

Midt i anlægget står en sejrssøjle hævet over alle figurerne som et sindbillede på den enevældige monark, der her er omgivet af sine undersåtter i den nordlige del af tvillingekongeriget.

Sandstensfigurerne er skabt af den tyskfødte billedhugger Johann Gottfried Grund. Ved Frederik 5.s død var 36 af figurerne opstillet. Enkedronning Juliane Marie sikrede, at anlægget blev næsten fuldført, men en planlagt serie med islandske figurer blev aldrig færdiggjort pga. paladsrevolutionen i 1784, der fratog hende næsten al indflydelse. Sandstensfigurerne blev med tiden skadet af vejr og vind, og i 1984 blev det besluttet at erstatte figurerne med kopier. I 2002 indviede dronning Margrethe 2. det genskabte anlæg med de huggede kopier. De originale sandstensfigurer opbevares i Kongernes Lapidarium i Christian 4.s Bryghus i København.

Videre læsning

Læs mere om Fredensborg

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur