Faktaboks

Kommune
Frederikshavn Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
05171
Sted- og lokalitetsnummer
100304-8
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Nordre skanse ved Frydenstrand. Skansen består af et ca. 50 x 50 m stort jordværk med til- spidsede hjørner, og er på alle sider kantet af en ca. 2,5 m høj jordvold og omgivet af en ca. 5 m bred vandgrav, der nøje følger skansens fod. Der er adgang til skansen ad en træbro over graven i syd og gennem en stensat åbning i vol- den. Skansen, hvorpå der er opstillet 2 kanoner, er græsklædt med en del løvtræer på voldens yderskråninger. Fredningsgrænsen går langs gravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1890
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1993
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse, "Nordre Skanse". Som beskrevet i fritekst med tilæg: Jordvoldene bugter indad i siderne. Indefra den er en lav stensluse "afsats" på hvilken der i NØ og SØ står en rød- og gul malet kanon. Fra banken leder i S en stensat trappe op til "afsatsen". I voldens NV hjørne er anlagt en trappe, der fører ned til en afsats. Voldgraven er mange steder meget tilgroet med siv. Bevoksning: 1993: Græs og Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumNordree Skanse, mulitært skanseanlæg I Frederikshavn.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links