Under isens tilbagesmeltning begyndte havet også at trænge ind i de nordlige dele af den danske Nordsø, der, hvor istykkelsen var størst under sidste istid, og jordskorpen derfor var presset ned. Store dele af den danske Nordsø var dog tørt land, og der var landfast fra Jylland til England, kun gennemskåret at store floder som Elben, der afvandede dele af Nordvesteuropa. De lavvandede dele af Nordsøen blev først oversvømmet for ca. 7.000 år siden, hvor Nordsøen fik den udformning, den har i dag. Den Engelske Kanal begyndte at blive overskyllet af havet for ca. 8.500 år siden, og de strømningsmønstre, der findes i dag, opstod for omkring 8.000 år siden.

Et af de sidste landområder, der blev oversvømmet, var Doggerbanke, der er et stort lavvandet område mellem den sydvestlige del af Jylland og England. Dette område har givet navn til Doggerland, et sammenhængende landområde, der strakte sig fra Danmark til England, hvor der boede mennesker i stenalderen.

Videre læsning

Læs mere om Danmarks natur og landskab

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om kyster