Fra især skummesalen udvikledes damp, som blev ført bort gennem ventilationshætten eller de for mejerier så karakteristiske høje skorstene. Foto fra 1945.

.

Initiativet til Nors Andelsmejeri blev taget i 1915, da en kreds af 75 interesserede andelshavere tog beslutning om mejeriets etablering ved Nors Station. Produktionen kunne to år senere påbegyndes under ledelse af bestyrer Hans Vogensen. I efterkrigstiden nåede kredsen af leverandører op på 201. Nors Andelsmejeri lukkede i 1982.

Mejeribygningens centrale, fremskudte skummesal med vinduerne i en stor rundbue placeret i skummesalens frontspids og en ventilationshætte på taget gør Nors Andelsmejeri til et typisk eksempel på det danske andelsmejeribyggeri i begyndelsen af 1900-tallet.

Videre læsning

Læs mere om Bebyggelse og erhverv 1850-1920 i Thisted Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om 1850-1920

Eksterne links