I flere århundrede hørte den fredede barokke herregård Nybølgård under Gram Slot, men blev solgt fra og er i dag privat eje. Bygningerne er opført omtrent samtidig med Gram, men fremstår i dag med hvidkalkede mure og halv afvamlet stråtag. Yderst tv. ses den ottekantede hestegang i bindingsværk, der blev brugt til tærskning af korn.
.

Nybølgård ligger usædvanlig malerisk ved Gram Å i plantagelandskabet vest for Gram. Hovedbygningen, der i dag er fredet, består af en enkelt hvidkalket fløj i grundmur med halvt afvalmet stråtag og en lav, gennemgående trekantfronton.

Nybølgård kendes fra omkring år 1500, og fra slutningen af 1500-tallet var den ejet af slægten Buchwald, som også ejede den nærliggende herregård Gram, hvorfra Nybølgård var udskilt. Efter en periode med både dårlig økonomi og store beskadigelser af godset under svenskekrigene blev gården erklæret konkurs i 1646. I de følgende godt 100 år fik Nybølgård hyppigt nye ejere, indtil godssamleren, enkegrevinde Anna Sophie Schack fra herregården Gram i 1754 købte godset og opførte den eksisterende hovedbygning. Nybølgårds jord har siden da igen hørt under Gram, og landbruget drives herunder i dag. Hovedbygningen, der er solgt fra godset, står nyrestaureret efter en brand i år 2000.

Videre læsning

Læs mere om voldsteder og herregårde i Haderslev Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder