Nykøbing F. Sygehus er det store akutsygehus på Lolland-Falster. Sygehusets Center for Epidemiologisk Forskning offentliggjorde i 2021 en undersøgelse af, hvorfor middellevetiden er en del lavere i Lolland og Guldborgsund Kommuner end på landsplan. Konklusionen var, at dårligt helbred og lav socioøkonomisk status blandt mange tilflyttere spiller en stor rolle. Sygehuset havde i 2020 ca. 1.400 ansatte.

.

Nykøbing F. Sygehus modtager patienter fra et område med ca. 150.000 borgere og er et af de fire akutsygehuse i Region Sjælland. Det betyder, at det hele døgnet modtager patienter med akut opståede sygdomme. For at kunne takle den opgave har Sundhedsstyrelsen krævet et bredt udvalg af afdelinger. Det gælder bl.a. de medicinske og kirurgiske specialer samt børneafdeling. Hospitalet har også anæstesiafdeling (narkose). Meget syge patienter kan blive behandlet på intensivafdelingen.

Sygehusets bygninger er i hovedsagen fra 1950’erne. En ny bygning er taget i brug i 2018, og planen er frem til 2030 at udbygge med flere nye faciliteter. Region Sjælland afsatte i budgettet for 2019 samlet 659 mio. kr. til renovering af sygehuset. En del af planen er, at alle patienter skal have enestuer. Der vil også blive installeret nye skannere, ligesom den interne logistik vil blive forbedret med tunneler under bygningerne. Sygehuset får en helikopterlandingsplads, der vil gøre det muligt hurtigt at bringe patienter ind ved ulykker eller akut sygdom, og samtidig at patienter hurtigt kan overføres til Rigshospitalet.

Sygehuset har også en række behandlinger, der retter sig mod alle borgere i Region Sjælland. Alle kvinder med vandladningsproblemer kan således behandles her, ligesom et af regionens to centre for behandling af voldtægtsofre ligger på sygehuset. Ifølge Region Sjællands sygehusplan vil sygehuset i 2025 have omkring 267 senge. Ud over patientbehandling er der en stor uddannelsesfunktion.

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse, sundhed og omsorg i Guldborgsund Kommune

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg