Helt ud i Nykøbing Bugt på Nykøbing Havn ligger Kanalhusene fra 2007, som er tegnet af Arkitema.
.

Bindingsværksgårde prægede købstaden, hvis huse først i slutningen af 1800-tallet fik et andet udtryk med byens råd-, ting- og arresthus fra 1868, tegnet af Jens Paul Jacobsen, men tilskrives N.S. Nebelong, der tog udgangspunkt i Jacobsens tegninger efter dennes død i 1852. I byen ses også eksempler på ejendomme af nationalromantisk tilsnit af arkitekter som Julius Smith, fx Nykøbing Sjællands Tekniske Skole på Algade fra 1894.

I udkanten af byen ligger Klintegården fra 1917, der er tegnet af P.V. Jensen- Klint som landsted for fabrikant John Messerschmidt.

Einar Andersen oprettede samtidig tegnestue i Nykøbing S og stod de følgende årtier bag opførelsen af et stort antal forretningsejendomme, skoler, institutioner, beboelsesejendomme, villaer, gårde og mejerier i Odsherred. I 1989 omdannedes byens hovedgade til gågade med Birgitte Fink som landskabsarkitekt. Samtidig opførte Dissing+Weitlings tegnestue Kulturhuset i dens forlængelse med nyt bibliotek, kunstgalleri, koncertsted, café og ældrecenter med mødelokaler. Nykøbing Svømmehal fra 2006 er tegnet af Thomas Kullegaard med træbeklædte facader og store tagudhæng, der hviler på limtræ.

Videre læsning

Læs mere om Nykøbing S

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur