Ved Præstø Fjord ligger Nysø, der blev oprettet som herregård af den borgerlige godsejer Jens Lauridsen på jord uden for Præstø, der var gammel klosterjord og sidenhen krongods. 1671‑73 lod han den endnu stående hovedbygning opføre. Nysø skyldes formodentlig arkitekten Ewert Janssen og er det tidligste eksempel på en dansk herregård opført i barokstil. Barokken kom sent til Danmark, men fik med Nysø en gennemført og vellykket repræsentant. Det strengt symmetriske anlægs midterparti er både mod gården og haven fremhævet ved fire joniske pilastre, der bærer trekantgavle. Mod gården understreger to korte fløje ved hver af husets gavle symmetrien. Haven er knyttet til hovedbygningen med en bred, 350 m lang hovedakse. Omkring 1877 blev haven renoveret af landskabsarkitekt H. Flindt. Det i dag stærkt forenklede haverum fortsætter i en lang allé mod Præstø.

I år 1800 købte Holger Stampe herregården, som har været i slægtens eje lige siden. Baronesse Christine Stampe skabte på Nysø et andet hjem for den aldrende billedhugger Bertel Thorvaldsen frem til hans død i 1844. En pavillon med atelier blev opført for billedhuggeren i haven, og i dag er indrettet et lille museum, Thorvaldsen Samlingen, i tilknytning til avlsgårdsanlægget. Godset, der i dag ejes af Marianne Stampe Holst, driver land- og skovbrug, mens jagten lejes ud.

Herregården Nysø på en klar efterårsdag er malet af P.C. Skovgaard i 1853. Maleriet skildrer livet på herregården fyldt med aktivitet og med hovedbygningen i nederlandsk barok i baggrunden. Fra år 1800 gjorde Henrik og Christine Stampe Nysø til samlingssted for intellektuelle, digtere og kunstnere, bl.a. H.C. Andersen, N.F.S. Grundtvig og Bertel Thorvaldsen. Sidstnævnte fik i 1839 opført en atelierbygning i haven. Den gule bygning tv. i billedet viser i dag Thorvaldsen Samlingen på Nysø.
.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Vordingborg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder