Der sættes fiskenet op til tørre ved Nysted Havn. De mange svenskrøde træbygninger ved havnen, heriblandt fiskerskure, er med til at gøre området til et sammenhængende kulturmiljø med en helt særlig stemning.
.

Nysted ligger på det sydøstlige Lolland og 14 km sydvest for Nykøbing F. Byen har en befolkning på 1.313 og et areal på 1,3 km2. En delvis vandfyldt tunneldal danner her den lille bugt Nysted Nor. Nysted er anlagt på tunneldalens vestvendte skrænt med udsigt over noret til Ålholm og skoven Ålholm Hestehave. I forlængelse af noret ligger den kunstigt skabte Rørsø. En gravet sejlrende leder ind til byens lille havn, som nu mest bruges af lystbåde. Det fredede vandtårn fra 1913 markerer indkørslen til byen, som trods sin ringe størrelse rummer en alsidig handelssektor, men ellers ikke mange arbejdspladser. Biblioteket er indrettet i Clausens Pakhus, og der findes biograf og orgelmuseum. Sydligst, ved Østersøen, er anlagt campingplads og feriehuse.

Byvåben

Nysteds byvåben.
.

Nysteds våben kendes fra segl fra 1535, men er væsentlig ældre. Et nyere segl fra 1584 er forlægget for våbenet, der blev registreret i Kommunevåbenregisteret d. 15. marts 1938. Blasonering (beskrivelse): I sølv et sinistervendt naturligt farvet tremastet skib på blå bølger.

Mere om byvåben i kommune

Stednavnets betydning

Stednavnet Nysted er tidligst nævnt *1291 (samtidig kopi, Vatikanet) i formen de Nynstadh. Ældste belæg i originaldokument er 1339 Nystæth. Yngre former er fx 1449 Nystath, 1568 Nystedt, og matriklen 1664 har formen Nysted. Forleddet er adjektivet ny, og efterleddet er substantivet gammeldansk stath »plads, lokalitet «. I ældre navnedannelser er dette efterled ellers aldrig sammensat med adjektivet ny. Derfor antages det her at være anvendt i den yngre, specifikke betydning »købstad«. Navnets betydning er formentlig »den nye købstad«.

Mere om stednavne i kommune

Den midterste del af Nysted, 2021. Hovedgaden er Adelgade med det gamle rådhus, nu Borgerservice, og Museet Aarestrups Hus skråt over for kirken.
.

Videre læsning

Læs mere om byer i Guldborgsund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer