Den yngste kirke i kommunen er Odder Grundtvigske Valgmenighedskirke, bygget i 1886. Den karakteristiske centralkirke med den ottekantede udformning blev tegnet af den lokale bygmester Christen Jensen efter forbillede fra andre valgmenighedskirker, bl.a. Vallekilde. Kirken er opført i røde sten i en historicistisk stil, som prægede meget offentligt byggeriet i Odder i perioden.

Videre læsning

Se alle artikler om Kirker