Den aflange, regelmæssige Odder Kirkegård, der afgrænses af Odder Å mod nord, er udvidet mod vest i hhv. 1821 og 1872. Den omgives af både kampestensmur og kvader- og brudstensmure og har flere indgange: i nord en muret, pudset og hvidkalket teglhængt portal med gang- og kørelåge og i syd en indgangsportal med dobbeltlåge, flankeret af knudebeskårne træer. Cirka 500 m nord for den gamle kirkegård ligger Odder Ny Kirkegård, der også er helt regelmæssigt opdelt, med midterakse og trærækker rundt langs kanten. Kirkegården blev i 1970’erne udvidet af landskabsarkitekt Sven Hansen med en stor egetræslund, hvor urnegravpladsen er markeret med fire korsformede udsmykninger i græs. I 2018 blev der bygget et nyt kapel, tegnet af Gjøde & Partnere, med form som en ligesidet trekant i aksens sydligste afslutning.

Videre læsning

Læs mere om Kirkegårde i Odder Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde