Landskabet i Odder Kommune er hovedsagelig et jævnt bølget til bakket morænelandskab, der blev dannet under sidste istid, Weichsel. En fladbundet dal med Åkær Å, Odder Å og Rævså bugter sig fra Horsens Fjord til Norsminde Fjord og deler kommunen i to forskellige landskabstyper. Mod vest findes et højtliggende landskab, som flere steder når højder på over 80 m.o.h. og i Nørreskov kulminerer i kommunens højeste punkt 102 m.o.h. Det højtliggende landskab er furet af talrige dale og slugter, heriblandt de dale, der gennemstrømmes af hhv. Assedrup Bæk, Asbæk, Stampemølle Bæk, Odder Ås øvre løb og Ladegårds Å. Øst for den fladbundede dal ligger en jævnt bølget moræneflade 20‑30 m.o.h. Nord for Odder ligger Bjergene, der er et bakkedrag med parallelle bakker, som strækker sig ind i Aarhus Kommune, mens kystområdet ud mod Amstrup Red i Horsens Fjord rummer de to parallelle bakkestrøg Uldrup og Sondrup Bakker med den 73 m høje Blakshøj.

Kyststrækningen ud mod Kattegat fra Hou i syd til Kysing Næs i nord er en udligningskyst, der flere steder står med stejle kystklinter ud mod Saksild Bugt. Ved Saksild Strand og Dyngby Strand kantes istidslandskabet af marint forland, der syd for Dyngby snævrer ind til en smal forstrand neden for kystklinten. På Tunø, Gylling Næs og videre vestpå ind i Horsens Fjord samt på Alrø kantes istidslandskabet af marint forland, hvis forløb afbrydes af en stejl bakkeknude på halvøen Jensnæs mellem Amstrup Red og Lerdrup Bugt.

Landskabets dannelse

For 19.000 år siden bevægede Den Ungbaltiske Is sig ind over det østlige Jylland fra en østlig og sydøstlig retning og stod med sin rand ved Den Østjyske Israndslinje. Isen slæbte materiale med sig, der blev aflejret som kompakt moræneler inde under isen. Da Den Ungbaltiske Is gradvis smeltede tilbage mod øst og sydøst, kom det landskab til syne, som var dannet inde under isen. Landskabet er et såkaldt bundmorænelandskab og udgør i dag det jævne bølget-bakkede landskab, som dækker store dele af kommunen.

Fra isranden løb smeltevand ud i Gudenådalen med kurs mod Randers Fjord. Inden smeltevandet nåede så langt, løb det i tunneler inde under isen og eroderede dale i underlaget. Dalene kaldes tunneldale og slynger sig i dag gennem morænelandet fra Odder og videre forbi Torrild.

Inden isen helt slap sit tag i kommunen, havde den flere genfremstød. De dannede bl.a. det markante, bueformede strøg af parallelle randmoræner, som omfatter Bjergene nord for Odder og Malling Bjerge i Aarhus Kommune.

Bakkelandet nord for Horsens Fjord blev skabt under et efterfølgende genfremstød. Øst for Uldrup Bakker løb smeltevandet ud fra isen og fortsatte nordpå, hvor det dannede en smeltevandsdal med brede sand og grusterrasser. I dag kan smeltevandsdalen genfindes som Åkær Ådal og dens forlængelse i Odder Ådal.

Efter istiden trængte Littorinahavet frem og oversvømmede de lavtliggende områder. Derved opstod Horsens Fjord samt Kysing Fjord (Norsminde Fjord), som på det tidspunkt strakte sig helt ind til Assedrup. Under istiden havde de enorme ismasser trykket jordskorpen ned, og da isen forsvandt, begyndte landet at hæve sig. I Odder Kommune har landet således hævet sig ca. 2 m siden Littorinahavets tid. Med landhævningen blev de kystnære dele af Littorinahavets bund til land og udgør i dag det marine forland, som strækker sig langs kommunens kyst. Samtidig blev den nu delvis inddigede og tørlagte Kysing Fjord afskåret fra havet.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Odder Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Landskaber