På dette foto fra 1901 ses Hous første motordrevne fiskerbåd. I baggrunden ses flere typer og størrelser af skibe og både benyttet til fiskeri. Dette erhverv og aktiviteter knyttet hertil har haft afgørende betydning for byens udvikling.
.

Landsbyen Odder lå oprindelig langs Odder Å; her rejstes i middelalderen en kirke. I anden halvdel af 1800-tallet udviklede Odder sig fra at være en stor landsby med omkring 900 indbyggere til egnens lokalhovedstad. Den fik snart købstadspræg: i 1850’erne fik byen apotek og distriktslæge, to årlige markeder, landevej til Aarhus samt ting- og arresthus. I byens vestlige ende opstod forretningsliv med bl.a. købmandshandel og tekstilvirksomhed. Snart kom sparekasse (1862), siden teknisk skole (1872), vandværk (1878) og sygehus (1879).

Byudviklingen var således godt i gang, allerede før jernbaneforbindelsen fra Aarhus over Odder til Hou åbnede i 1884; siden kom også jernbanen til Horsens i 1904. Omkring banen opstod nye virksomheder, herunder Odder Andels-Svine-slagteri, stiftet i 1888. Udviklingen i byen var drevet af oplandets store landbrugsproduktion og efterfølgende eksport. Fra 1879 til 1890 steg indbyggertallet fra ca. 1.000 til 2.164. Forretningslivet bredte sig østpå mod stationen, og i 1896 anlagdes et nyt torv. Byggeriet her blev afsluttet med Centralhotellet, der åbnede i 1908. Odder var omkring år

1900 blevet hjemsted for et rigt kultur- og foreningsliv, og på Kirkebakken havde grundtvigianerne etableret kirke, forsamlingshus, friskole og højskole.

I 1921 lå indbyggertallet på 3.923, og i 1940 nåede befolkningstallet op på 4.587. Hermed var Odder Danmarks næststørste ikke-købstad. Både handel og håndværk var endnu samlet i Rosensgade, hvorfra flere virksomheder udspringer, bl.a. maskinfabrikken Aalykke (1877) og Odder Barnevognsfabrik (1925). Den bymæssige bebyggelse var nu koncentreret omkring stationen og landevejen til Aarhus. I 1950’erne voksede den offentlige sektor med Skovbakkeskolen, et helt nyt sygehus og et nyt plejehjem. Boligmangel førte til de første parcelhusudstykninger i 1960, og da bykernen ikke længere kunne rumme produktionen også til et industriområde nord for byen.

Befolkningstallet steg fortsat fra 6.617 i 1970 til 10.889 i 2006. I denne periode udviskedes byens karakter af lokalhovedstad, og Odder fik mere bosætningspræg og forstadskarakter. Parcelhusbebyggelsen dominerede og udvikledes i 1970’erne, bl.a. i kvarteret omkring den nye Parkvejens Skole og fra 1990’erne især i byens vestlige del. Odder mistede flere af sine større produktionsvirksomheder i slutningen af 1900-tallet, men nye arbejdspladser, især inden for handel og service, opvejede løbende tabet.

Videre læsning

Læs mere om Odder

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie