Visualisering fra 2019 af Odsherred Teaters nye teatersal, som Christensen & Co Arkitekter står bag. Tanken er bl.a., at folk udefra skal kunne se ind i de arbejdende værksteder. Den nye sal er planlagt til at have ca. 220 pladser.
.

Odsherred Teater blev oprettet i 1996 som producerende egnsteater i Odsherred Kommune. Samtidig oprettedes Odsherred Teaterskole med tilbud om et bredt spekter af kompetencegivende uddannelser. I lighed med andre scenekunstskoler i Danmark indgik skolen i 2016 i Den Danske Scenekunstskole og har i dag primært fokus på efter- og videreuddannelse samt diplomuddannelse i producentvirksomhed og kulturledelse.

Teateret har siden 2007 været egnsteater i både Odsherred og Kalundborg Kommuner og viser egenproduktioner på teateret og på turné i hele området samt indkøbte forestillinger i samarbejde med Teaterforeningen Teater og Musik Odsherred.

I mange år hørte både teateret og teaterskolen hjemme i Lærkehus i Annebergparken lidt syd for Nykøbing S, men i 2016 flyttede teateret ind i en nedlagt Irmabutik på gågaden, Algade 36, midt i byen, mens skolen forblev i Lærkehuset, som blev istandsat i 2017. Kommunen indrettede lokalerne med teatercafé og kontorer, men i 2019 blev det vedtaget at etablere en helt ny teaterbygning i forlængelse af den eksisterende, og det nye teater forventes at åbne i 2021.

Videre læsning

Læs mere om

Læs også om

Se alle artikler om Teater og film