I den aktive grusgrav ved Oksbøl er en gummiged, en sandsuger og et sorteringsanlæg i fuld sving. Sandsugeren benyttes til at suge sedimenter op fra søbunden, mens sorteringsanlægget sorterer de opsugede sedimenter efter kornstørrelser fra fint sand til grus. Søens farve skyldes formentlig jernudfældninger fra sedimenterne.
.

Ved Broeng syd for Oksbøl findes et område med flere grusgrave. Blandt dem er den aktive Oksbøl Grusgrav, som drives af Ho Bugt Sand & Grus A/S. Grusgraven indeholder sand, grus og sten, som er overlejret af morænesand. Sand- og gruslagene er aflejret med en hældning på ca. 30 grader. I lagene findes spor af gange fra forskellige gravende dyr, og bl.a. derfor tolkes lagene som aflejret i et stort oddekompleks, der fra kysten er bygget ud i havet. Aflejringen fandt sted op gennem istiden Sen Elster og mellemistiden Holstein. På det tidspunkt smeltede de sidste af Elster-istidens gletsjere, hvilket fik havniveauet til at stige. Samtidig blev der aflejret ler på dybere vand, og det kan i dag genfindes som op til 80 m tykke lerlag i området mellem Esbjerg og Ribe.

Morænesandet i grusgraven er yngre og blev først aflejret i istiden Saale. I løbet af den efterfølgende Eem-mellemistid blev der dannet en jordbundshorisont i sandet, som bl.a. indeholder planterester samt forkullede lag, der tyder på påvirkning af ild. Da lagene er blevet udsat for nedskridning som flydejord, er de ofte foldede.

Videre læsning

Læs mere om Varde Kommunes geologi

Læs også om

Se alle artikler om Geologi