Skinnebussen bygget af Scandia i Randers er netop ankommet til stationen i Oksbøl i september 1970. Toget har ikke kun transporteret passagerer, men her også en knallert af typen Velo Solex, fastspændt foran på toget. På stationsbygningen ses byens gamle staveform, Oxbøl.
.

Arkitekturen i Oksbøl er nært knyttet til jernbanens etablering. Indtil jernbanen blev ført til byen, var der blot tale om nogle spredte gårde omkring Aal Kirke.

Stationsbygningen er opført i 1903 af Heinrich Wenck i røde mursten og med skifertag. Bygningens arkitektur var oprindelig påvirket af skønvirkestilen, og den havde et elegant udtryk; senere års ombygninger har dog nedtonet de oprindelige stilistiske træk.

På Torvet i Oksbøl ligger den tidligere Oksbøl Skole, nu bibliotek. Bygningen er opført i 1883 og er en repræsentant for ældre vestjysk byggeskik med røde mure og valmet stråtag. Lidt vest for Oksbøl ved indgangen til Oksbøl Kaserne ligger den tidligere stampemølle fra 1839. Bygningen er en længe i ét stokværk opført i røde teglsten, stråtag og halvvalmede gavle, og med sine 17 vinduesfag er det en usædvanlig stor bygning af sin type.

Videre læsning

Læs mere om Oksbøl

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur