Nord for Ordrup ligger statsskovområdet Ordrup Krat på 56 ha. En væsentlig del af Ordrup Krat udgøres af Klampenborg Galopbane, og det træbevoksede areal dækker derfor kun ca. 18 ha. I de lysåbne områder findes desuden en smule mose samt et overdrev på galopbanen.

I dag er det bøgen, som dominerer i Ordrup Krat såvel som i det nærliggende Ermelund. Dertil kommer en del ask og ahorn, og især i skovbrynene findes flere store ege samt krat af hvidtjørn.

Om foråret kan Ordrup Krat fremvise et rigt blomsterflor af hulrodet og liden lærkespore, hvid og gul anemone, vorterod, druemunke, skov- og kratviol, skovsyre og firblad samt alm. og hylsterguldstjerne. Springbalsamin og snylteplanten skælrod ses flere steder.

Svampe som skør-, mælke- og rørhatte er talrige på skovens næringsfattige morbund, mens man på muldbunden kan finde både kastanje-kammerrørhat og sortblånende rørhat. På en afskåret bøgestamme har man desuden fundet den sjældne løvtjæreporesvamp, mens den karakteristiske oksetunge snylter på gamle, endnu levende ege.

Blandt de mange insekter gør dagsommerfuglene størst væsen af sig og tæller arter som iris, kejserkåbe, det hvide c, blåhale og det hvide w. Også fuglelivet er rigt med bl.a. ynglende duehøg.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Gentofte Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove