Ormholt ligger som Hejselt i den sydvestlige del af kommunen. Herregården kendes fra 1455 som en væbnergård. Den nuværende hovedbygning er opført i 1854 med en enkelt hvidpudset fløj i et stokværk med kamtakkede gavle og kviste, der placerer anlægget blandt tidens mange nygotiske anlæg.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Frederikshavn Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder