Befolkning og areal i Lejre Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2021).
.
Befolkningsudviklingen i Osted 1955-2021.
.
Det centrale Osted, 2020. Osted Kirke ligger ved Byvejen, der snor sig vest for Hovedvejen. Butikscenteret ligger ved Nørretoften. Syd for Osted Kirkestræde ligger et lavt etagebyggeri. Osted Skole, biblioteket og Osted Hallen ligger alle på Langetoften. Der er både idrætsplads på Langetoften og på Engtoften, hvor også Børnehuset Osted ligger.
.

Osted har en befolkning på 2.172 og et areal på 1,5 km2. Byen, som ligger i et bølget morænelandskab fra sidste istid, udviklede sig indtil omkring midten af 1900-tallet syd for landsbyen som en landevejsby med lave husrækker langs hovedvejen mellem Roskilde og Ringsted. Den gamle landsbys struktur fornemmes tydeligt i området omkring middelalderkirken. Enkelte dele af de gamle bindingsværksgårde, præstegården samt en række stråtækte småhuse er endnu en del af byen. Derefter fulgte parcelhusudstykninger vest for denne bebyggelse samt nord for den gamle bykerne med kirken. Vest for byen løber Tokkerup Å langs byens idrætsplads. Byen har to supermarkeder, et ved butikscenteret ved Nørretoften i nord og et andet ved industriområdet ved Alfarvejen i syd. Osted Fri- og Efterskole ligger på Assendløsevejen øst for Hovedvejen i to separate bygninger. Fra Osted er der 12 km til Roskilde og 15 km til Ringsted.

Stednavnets betydning

Stednavnet Osted er tidligst nævnt *1246 i formen Ostæthe. *1321‑23 (afskrift 1370‑80) er formen Ostædhæ, og den ældste originalform er 1404 Ostæthæ. Yngre belæg er fx 1486 Ostæde, 1542 Ostede, og matriklen 1688 har formen Osted. Forleddet er substantivet gammeldansk ōs »åmunding «, og efterleddet er flertal af substantivet sted i betydningen »bebygget sted«. Navnets betydning er »bebyggelsesstederne ved åmundingen«. Den åmunding, som navnet sigter til, er formodentlig Lavringe Ås udløb.

Mere om stednavne i kommune

Videre læsning

Læs mere om byer i Lejre Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer