Op ad kirkegårdsmuren ved Otterup Kirke ligger Otterup Hospital. Bygningen er fra 1722. I 1700-tallet oprettede flere af landets godser hospitaler, som var en form for fattighuse. Hospitalet blev oprettet ved fundats i 1722 som Frelserens Hospital af Christian Sehested og hans hustru, Charlotte Amalie Gersdorff. Det havde plads til otte fattiglemmer, der boede to og to i hvert kammer. Siden 1958 har Otterup Museum haft til huse i bygningen, hvis tilknytning til kirken er tydelig med de hvidkalkede mure og tunge, røde teglhængte tage.
.

Fra Otterups landsbytid stammer det fredede Frelserens (Otterup) Hospital, som blev opført ved kirken i 1722. Siden 1958 har hospitalet været indrettet som egnsmuseum. Stationsbygningen måtte vige pladsen for det nye rådhus, som den daværende Otterup Kommune opførte i 1970. Men en del af bygningsmiljøet med hotel, rådhus og industri omkring stationen findes stadig, bl.a. politibygningen fra 1919 af Knud Lehn Petersen, der i 1930 blev ombygget til rådhus. På Fabriksvej ligger stadig Schultz & Larsen Geværfabrik, der i dag er medborgerhus, og den tilhørende velbevarede fabrikantbolig fra 1927.

Videre læsning

Læs mere om Otterup

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur