Befolkning og areal i Aabenraa Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2020).
.
Befolkningsudviklingen i Padborg 1925‑2020.
.
Det centrale Padborg, 2020. Byens centrum og forretningskvarter er Torvegade øst for jernbanen, hvor der før lå kolonihaver. En viadukt i den sydlige ende af Nørregade forbinder den vestlige og østlige bydel, der er adskilt af jernbanen. I erhvervsområderne øst og vest for banen ligger transportcentre til betjening af eksportvognmændene i form af logistikvirksomheder, grænsespedition, fragt- og transportservice, kølefaciliteter, pakhuse, bilværksteder med reservedele, bilvask samt cafeterier og overnatningsmuligheder. På Bovvej ligger egns- og grænsemuseet Oldemorstoft, der er indrettet i en gammel gård, og biblioteket med borgerservice. Umiddelbart syd for kortudsnittet ligger rigsgrænsen med bygninger til told og politi.
.

Padborg har en befolkning på 4.337 og et areal på 6,2 km2. Byen ligger sammen med de selvstændige byer Kruså og Kollund som et næsten sammenhængende bybånd langs rigsgrænsen til Tyskland. Padborg ligger hovedsagelig i et bølget morænelandskab ved Hovedstilstandslinjen fra sidste istid, mens bydelen Frøslev mod vest ligger på Tinglev Hedeslette. De fleste transportveje går nord-syd gennem området, bl.a. Sønderjyske Motorvej E45 og Den Østjyske Længdebane med station i Padborg. Fra Padborg er der 6 km til Flensborg og 24 km til Aabenraa.

Beliggenheden ved grænsen betyder meget for byens erhvervsliv, for dens rolle som servicecenter for lastbiltransporten, for pendlere og for grænsehandelen.

Oprindelig var Nørregade hovedgaden med butikker og boliger, hvor de statsansatte, handlende og håndværkere slog sig ned. Men da Padborg Torvecenter blev anlagt, flyttede en del af forretningerne dertil, og området er nu byens centrum. Boligbyggeriet omkranser de store erhvervsområder øst og vest for banen og syd for landevejen mellem Kollund og Fårhus. Det private boligbyggeri har været og er understøttet af Padborg Boligforening og Bolig Syd. De fleste huse er enfamiliesboliger som villaer og parcelhuse, men der er også opført rækkehuse og etageejendomme. Frøslev Plantage er egnens store grønne område.

Stednavnets betydning

Navnet kendes fra 1729, hvor det optræder i formen Padburg. I senere kilder findes det som Padtburg (1837), Pattburg (1879) og Paddeborg (1921). Forleddet er dyrebetegnelsen padde, der på sønderjysk har betydningen »frø«, mens endelsen er substantivet borg, der her er anvendt ironisk om en alt andet end borglignende bygning. Den samlede betydning »frøernes borg« må således opfattes spøgefuldt og skal ses i lyset af, at navnet oprindeligt alene gjaldt en kro og først med jernbanens anlæggelse i 1864 og ikke mindst rollen som grænsestation fra 1920 fik status som egentligt bynavn.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Aabenraa Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer