Silkeborg Papirfabriks gamle fabriksanlæg er siden år 2000 blevet omdannet til bydelen Papirfabrikken. Området er et fint eksempel på, hvordan gammel og ny arkitektur kan forenes. Fabrikken lukkede endeligt for produktionen i år 2000, hvorefter området gennemgik en omfattende renovering ved Årstiderne Arkitekter. En stor del af den gamle bygningsmasse blev nedrevet, mens de bevaringsværdige dele af bebyggelsen blev ombygget til erhvervs- og boligformål med stor respekt for historien. Den gamle bebyggelse blev suppleret med nye etageboliger og et nyt musik- og teaterhus (Jysk Musikteater). Den nye bydel, Papirfabrikken, modtog i 2007 den danske byplanpris. Området er fortsat under udbygning; fx ventes et 22-etagers højhus i 2020 at stå klar i det nordvestlige hjørne.

Videre læsning

Læs mere om Silkeborgs arkitektur

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur