Det ene af to livreddertårne på Bellevue Strandbad fra 1930‑32. Livreddertårnene består af fire telefonpæle, der bærer en cylinderformet blå- og hvidstribet metalkabine med fladt tag. Tårnene er ikke længere i funktion og er i dag sammen med de tidligere omklædningskabiner m.m., der alle er tegnet af Arne Jacobsen, fredede.
.

Gentofte Kommune har et stort antal grønne områder. Parkerne er dels haver fra 1700-tallet ved Bernstorff og Charlottenlund Slotte, tidligere landstedshaver til Øregaard og Ordrupgaard samt 1900-tallets kommunalt anlagte parker.

Som kommunens stadsgartner, kirkegårdsgartner og konsulent i årene 1914‑45 var landskabsarkitekten G.N. Brandt i høj grad med til at skabe eller videreudvikle mange af disse anlæg. Han tilførte i 1920’erne den landskabelige Øregårdsparken store partier af forårsløg, og herudover skabte han kolonihaveområder, skolehaver, kirkegårde og kommunale træplantninger som stammehækkene af lind på Kirketorvet. Ved sin tjenestebolig på Ordrup Kirkegård anlagde G.N. Brandt 1914‑15 sin egen have i nyklassicistisk stil med fem haverum: frugthave, grøftehave, opholdshave, vand- og blomsterhave samt en skovdel. Haven er i dag tilgængelig som en lille park. Flere andre af Brandts anlæg er ligeledes opbygget af en serie haverum.

I første halvdel af 1900-tallet blev dele af kysten i Gentofte Kommune omdannet til strandparker. Hellerup Strandpark, 1912‑21 af G.N. Brandt

Charlottenlund Strandpark åbnede i 1932, og ud for den store plæne ligger Charlottenlund Søbad opført i 1985 efter tegninger af Andersen og Juul Møller v. Dan B. Hasløv. Kystvejen har frataget Hvidøre Strandpark den umiddelbare kontakt til kysten, og parken er nu en grønning med en lang, krum mur med pergola, tegnet af Povl Baumann. Herfra og 600 meter nordpå til Bellevue Strandbad blev en strand skabt med indpumpet sand. Staunings Plæne blev anlagt af C.Th. Sørensen, mens Arne Jacobsen tegnede strandbadet, omklædningskabinerne og livreddertårnene (1932).

Videre læsning

Læs mere om kultur i Gentofte Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur