Omkring Brønderslev Psykiatriske Sygehus ligger store grønne arealer. De er tegnet af Jørgen Arevad-Jacobsen i 1956 og er et eksempel på tidens funktionelle formsprog: et spartansk, men alligevel frodigt haveanlæg. Det før så forblæste område er omformet til et venligt, landskabeligt parkområde med græssletter kantet af skovbryn og med grupper af fuldkronede egetræer. Bygningsanlægget, der består af lave, fritliggende bygninger, skærmes mod vejen af en bred egebræmme.

Videre læsning

Læs mere om Brønderslevs landskabsarkitektur og parker

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur