Blandt Pederstrups bygninger ses her Pederstrupgård, som er den hvide, firlængede gård i midten af billedet, og Lindbjerggård, der er den trelængede gård i nærmest S-form nordvest for. Den gule, firlængede gård yderst til højre i billedet er Ryttergården, der bruges af foreninger.
.
.

Pederstrup er en landsby og bydel i Ballerup.

Landsbyen har bevaret meget af sit oprindelige udseende med gårde samlet omkring et gadekær. Indtil 1536 var landsbyen ejet af kirken og var derefter krongods indtil udskiftningen i 1766. Gårdene flyttede ikke ud, og bebyggelsen omkring gadekæret forblev intakt.

Pederstrup havde i 1787 syv gårde, hvoraf Byagergård, der blev nedrevet i 1980’erne, var den største. I dag står fire gårde tilbage. Grantoftegård blev købt af Ballerup Kommune i 1980 og har siden 1991 været drevet som økologisk landbrug med 800 ha jord samt 700 får og 100 kvæg til naturpleje.

Kommunen købte i 1969 Ryttergården og Lindbjerggård. Sidstnævnte indgår sammen med Pederstrupgård, Skomagerhuset og Lynsmedens Hus i Ballerup Museum. Skomagerhuset og Lynsmedens Hus er begge flyttet hertil fra Ballerup.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om Bydele og byområder