Herregården Pederstrup, som den blev gengivet i en akvarel af Ferdinand Richardt i 1845. Den klassicistiske bygning blev opført 1813-22 af Christian Ditlev F. Reventlow, der selv var arkitekt. Den klassicistiske bygning står i dag næsten som dengang efter omfattende restaureringer i årene 1938-40.
.

Herregården Pederstrup på det nordlige Lolland er et godt eksempel på det sene 1700-tals og tidlige 1800-tals samspil mellem herregård og landskab. Pederstrup huser i dag Reventlow-Museet, der er en del af Museum Lolland-Falster. Museet fortæller bl.a. historien om en af hovedmændene bag landboreformerne, Christian Ditlev F. Reventlow.

Pederstrup har en lang oprindelseshistorie. Den kendes fra middelalderen og var i perioder både adelig herregård og kongeligt lenssæde. Landskabet bærer endnu spor fra det sene 1600-tals herregårdsmiljø. Mod øst og mod vest i Bøgeskov går således en symmetrisk akse frem mod hovedbygningen, der i 1686 blev opført som et trelænget, aksefast barokanlæg i bindingsværk. De gamle hvælvede kældre fra et 1500-tals stenhus ses endnu i dag under hovedbygningen.

Pederstrup fremstår dog i dag i udstrakt grad som et klassicistisk anlæg. Det er især slægten Reventlow, der længe satte præg på Pederstrup og det omkringliggende landskab. Slægten kom i besiddelse af herregården i 1725, og fra 1728 indgik Pederstrup i grevskabet Kristianssæde med den lollandske herregård af samme navn som hovedsæde. Christian Ditlev F. Reventlow, der i 1775 havde arvet grevskabet, var blandt hovedmændene bag periodens landboreformer på landsplan såvel som på sit eget gods, hvor landboreformerne blev ført ud i praksis. Reformernes optimering af landbruget betød blandt meget andet, at det gamle landsbyfællesskab, hvor gårdene havde ligget inde i landsbyerne, nu blev ophævet til fordel for en udskiftning af jorderne og en udflytning af gårdene fra landsbyerne. Resultatet blev et grundlæggende forandret landskab omkring Pederstrup, hvor en større del af bøndergårde og husmandssteder i de sidste årtier af 1700-tallet blev flyttet ud fra landsbyerne.

Reventlow fik i perioden 1813-22 opført en ny hovedbygning på fundamenterne af den ældre bindingsværksbygning fra 1686 med sig selv som arkitekt. Den enkle, klassicistiske hovedbygning i én etage med gennemgående midterparti blev dog i årene 1858-60 omfattende ombygget efter historicismens idealer og fik, foruden to fløje mod nord og syd, tilføjet to runde tårne med spir. Hovedbygningen blev 1938-40 ført tilbage til sin oprindelige klassicistiske skikkelse, i forbindelse med at Reventlow-Museet blev etableret på Pederstrup.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Lolland Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder