Faktaboks

Kommune
Roskilde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
332724
Sted- og lokalitetsnummer
020509-73
Anlæg
Pesttjørn, Nyere tid (dateret 1700 e.Kr. - 1749 e.Kr.); Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1910 e.Kr. - 1919 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fredningsmeddelelse sendt 22/5-98, men er aldrig blevet tinglyst. Ca. 2009 er den oprindelige tjørn blevet erstattet af nyt træ. Fredningsvurderes sammen med mindesten i anlæg

Undersøgelseshistorie

1915
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterMindesten over fundet af "Snoldelev-runestenen" rejst 1915.
1939
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1939
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Nygaards" Jord. Tæt ved Sylshøj staar en Hvidtjørn, der antagelig er henved 200 Aar gl., kaldet "Simons Tjørn" (Torn), blev fredet ved Tinglæsning i 1915, bestaar forneden af en sammengroet Stamme omtrent 3 m i Omkreds. Under en Storm i 1930 flækkede Tjørnen, og dens ene Halvdel maatte fjernes ved Oversavning. Den tilbageblevne Del er endnu 6 m høj og med ca 8 m i Kronebredde. Ved Siden af denne Tjørn rejste Snoldelev Bylaug i 1915 en Sten til Minde om Runestensfundet o.1780. Se Ugebladet "Morskabslæsning for den danske Almue No. 32 Aarg. 1840, Aarb. for Kbh.A.1917 og Sn.-Tunebogen S.165-168.Tjørnen er en "pesttjørn" plantet, hvor det ved kvægpesten i 1740'erne døde kvæg blev begravet.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links