værftet set fra øst
.
værftet set fra øst
.
værftet set fra nordøst
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
39046
Sted- og lokalitetsnummer
210107-101
Anlæg
Platform for hus eller gård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Værft nr. 5 fra nord i Misthusum. En rektangulær højning, som ved foden måler ca. 43 m i nord-sydlig retning, ca. 50 m i øst-vestlig retning, foroven ca. 34 m i nord-sydlig retning, ca. 50 m i Ø-V, foroven ca. 34 m i N-S, ca. 43 m i Ø-V. Højde over omgivende terræn 1 - 1,5 m, lavest mod øst. Fredningsgrænsen følger værftets fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres, fjernes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1983
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningVærft nr. 5 fra nord i Misthuseum. En rektangulær højning, som ved foden måler ca. 43 m i nord-sydlig retning, ca. 50 m i østvestlig retning, foroven ca. 34 m i nord-sydlig retning, ca. 50 m i Ø-V. Højde over omgivende terræn 1-1,5 m, lavest mod øst. Fredningsgrænsen følger værftets fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres, fjernes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
1983
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1983
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1983
Uspecificeret aktivitet - Haderslev Museum
1983
Diverse sagsbehandling - Haderslev Museum
1983
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Hus

Hus, opførelse af huse til permanent ophold for mennesker kendes tilbage til forhistorisk tid omtrent samtidig med bondekulturens opståen, ca. 9000 f.v.t. Efterhånden udvikledes forskellige husformer, der var tilpasset lokale forhold og byggematerialer, fx ler, træ, strå, tørv og is. Læs videre her.

Gård

Gård, i nyere tid almindelig betegnelse for et landbrug, der rådede over egen trækkraft, dvs. heste, og hvor beboerne udelukkende var beskæftiget ved jordbruget, i modsætning til hus, hvor dette normalt ikke var tilfældet. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links