værftet set fra vest
.
værftet set fra sydvest
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390410
Sted- og lokalitetsnummer
210301-48
Anlæg
Platform for hus eller gård, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Værft nr.9 fra nord i Misthusum En i plan afrundet højning med udstrækning fra nord til syd ved foden ca. 75 m, foroven ca. 65 m, fra øst til vest ved foden ca. 65 m, foroven ca. 45 m. Østsiden har bølget form p.g.a. to mar- kante indhugninger. Topfladen ujævn, men gennemsnitlig stigende fra ca. 1,5 m over omgivende terræn mod nord til ca. 2,5 m mod syd. Nordøstligt på topfladen en svag cirkulær hulhed (sløjfet fedding ?), ca. 15 m i diameter, vest for midten en cirkulær fordybning, ca. 3 m i diameter (tidligere brønd ?) og lidt syd for denne en tydelig, cirkulær fordybning (fedding), ca. 9 m i diameter omgivet af en lav vold. Værftet ligger i græs. Fredningsgrænsen følger værftets fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres, fjernes, eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVarf
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Hus

Hus, opførelse af huse til permanent ophold for mennesker kendes tilbage til forhistorisk tid omtrent samtidig med bondekulturens opståen, ca. 9000 f.v.t. Efterhånden udvikledes forskellige husformer, der var tilpasset lokale forhold og byggematerialer, fx ler, træ, strå, tørv og is. Læs videre her.

Gård

Gård, i nyere tid almindelig betegnelse for et landbrug, der rådede over egen trækkraft, dvs. heste, og hvor beboerne udelukkende var beskæftiget ved jordbruget, i modsætning til hus, hvor dette normalt ikke var tilfældet. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links