3949
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
24011
Sted- og lokalitetsnummer
180411-8
Anlæg
Platform for hus eller gård, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Kulturlag, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.)

Original fredningstekst

Værft i Halkjær enge. Værftet fremtræder som en højning, der i sydøst-nordvest måler ca. 80-90 m og i sydvest-nordøst ca. 40 m. Værftet er anlagt på den nordvestlige kant af en ca. 400 m lang og ca. 35-50 m bred flyvesandsryg. Det fredede areal er dyrket. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig drift er tilladt i samme omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløsnere eller fore- tages nogen anden form for dyb jordbearbejdning. Matr.nr. 182: Værftet ligger i skel til Stadil hovedejerlav matr.nr. 180.

Undersøgelseshistorie

1961
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1961
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1961
Museal prøvegravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVærft i Halkjær Enge. Højning, 1,8 x 100,0 (NV-SØ) x 45,0 (NØ-SV) m. Anlægget er - undtagen mod NV - meget udjævnet og vanskeligt at erkende som fortidsminde. Den NV-lige brink er nu noget forgravet, dels af ræve, men langt alvorligere af mennesker. I mindst ét af rævehullerne er tidligere anbragt et cementrør, og en bunke lignende rør på toppen afventer tilsyneladende nedgravning. Dette må selvfølgelig forhindres ved hurtig henvendelse til ejer, se nedenfor. Et ældre, men stadig igangværende vejspor går op over anlæggets NV-ende. Der pløjes tæt mod NV-brinken. Bare pletter efter ensilagebunker og afbrænding af dækmateriale på toppen mod NV. Anlægget har - bortset fra hjørnet NV for vejsporet - haft kornafgrøde i år og nu står der græs til grønthøstning. Ejeren (ejeroplysning på skema) var helt på det rene med, at cementrørene ikke måtte graves ned i det fredede (det, der var, var nedgravet før fredningen (mon ?), sagde han) og han lovede, at det under ingen omstændigheder ville ske. Det må vi håbe, han husker !
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Hus

Hus, opførelse af huse til permanent ophold for mennesker kendes tilbage til forhistorisk tid omtrent samtidig med bondekulturens opståen, ca. 9000 f.v.t. Efterhånden udvikledes forskellige husformer, der var tilpasset lokale forhold og byggematerialer, fx ler, træ, strå, tørv og is. Læs videre her.

Gård

Gård, i nyere tid almindelig betegnelse for et landbrug, der rådede over egen trækkraft, dvs. heste, og hvor beboerne udelukkende var beskæftiget ved jordbruget, i modsætning til hus, hvor dette normalt ikke var tilfældet. Læs videre her.

Kulturlag

Kulturlag, inden for arkæologien jordlag af varierende tykkelse, dannet af affald efter menneskelig aktivitet. De kan fx indeholde måltidsrester, redskaber og keramikskår. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links