Bydelens politiske landskab

Amager Øst er politisk set et rødt område, men det er knap så markant som for Københavns Kommune under et. Ved kommunalvalget i 2017 fik det borgerlige valgforbund 26,0 % af stemmerne i Amager Øst mod 23,6 % i hele kommunen. Socialdemokratiet og Enhedslisten blev de største partier i bydelen med hhv. 28,4 % og 16,4 %.

Stemmefordelingen mellem valgforbund ved kommunalvalget i 2017*
Valgforbund Amager Øst Københavns Kommune
1. C+D+I+K+O+V 26,0 % 23,6 %
2. A+B 36,8 % 36,4 %
3. E+F+J+M+Q+R+Ø 26,2 % 28,1 %
4. G+H 0,3 % 0,2 %

*DEN DANSKE VALGDATABASE OG KMDVALG.DK

Ved folketingsvalget i 2019 holdt Socialdemokratiet skansen som det største parti i bydelen med en stemmeandel på 19,4 %, mens Enhedslisten blev næststørst med 16,0 %. Venstre fik som det største borgerlige parti 14,9 %.

Stemmeprocent ved kommunalvalg i Amager Øst i 2005, 2009, 2013 og 2017*
2005 2009 2013 2017
A. Socialdemokratiet 38,5 % 30,8 % 28,1 % 28,4 %
B. Radikale Venstre 11,0 % 7,7 % 10,4 % 8,4 %
C. Det Konservative Folkeparti 5,6 % 6,6 % 4,6 % 5,6 %
D. Nye Borgerlige - - - 1,1 %
F. Socialistisk Folkeparti 10,9 % 22,7 % 9,1 % 9,2 %
I. Liberal Alliance - 0,8 % 3,7 % 4,1 %
K. Kristendemokraterne 0,8 % - 0,4 % 0,3 %
O. Dansk Folkeparti 7,0 % 9,5 % 9,6 % 6,7 %
V. Venstre 15,0 % 9,5 % 12,7 % 8,3 %
Ø. Enhedslisten 8,1 % 8,9 % 17,7 % 16,4 %
Å. Alternativet - - - 9,9 %
Stemmeprocent 56,6 % 52,4 % 60,3 % 60,4 %

*DEN DANSKE VALGDATABASE OG KMDVALG.DK

Amager Øst Lokaludvalg består af repræsentanter fra partier og foreninger og fungerer som bindeled til Borgerrepræsentationen, som bl.a. kan rådføre sig med lokaludvalget i forbindelse med den lokale byplanlægning.

Fremtidsplaner og strategier

Ifølge Kommuneplan 2019 er der større områder, der skal forandres i løbet af 2020’erne. Det er især processen med omdannelse af tidligere industriområder, der fortsætter. En række områder har haft midlertidig anvendelse til bl.a. bilophug og andre mindre virksomheder samt til iværksættere. Flere af disse områder er under omdannelse med nedrivninger og opførelse af nye boliger og nye bygninger til serviceerhverv. Samlet er der i den nordlige del planer om byggeri af op til 390.000 m2 boliger og 150.000 m2 til erhvervsformål.

Områdets mangfoldighed af aktiviteter har været en udfordring for planlægningen. Industriområdet nord for Prags Boulevard fastholdes som industrielt udviklingsområde, mens området længere mod øst udlægges til blandet bolig og service med en høj bebyggelsesgrad. Der er allerede en tilsvarende udvikling i gang i udviklingsområderne syd for Prags Boulevard.

De store områder sydøst for Prags Boulevard, der tidligere blev anvendt af forskellige industrielle virksomheder, er for den sydlige dels vedkommende i stor udstrækning blevet udbygget med boliger i store og høje etageejendomme.

Mod nord i forlængelse af Kløvermarken er området Kløverparken udlagt som perspektivområde ligesom området mellem Prags Boulevard og Vermlandsgade. Baggrunden er uafklarede forhold vedrørende transport og forurenende industrier. Disse områder planlægges først udviklet efter 2031.

Den planlagte fortsatte udbygning af Amager Øst med boliger nødvendiggør en større udbygning af den kommunale service til området. Der planlægges en større udbygning af daginstitutioner og yderligere tre skolespor samt en idrætshal.

Den store koncentration af nye, høje lejlighedskomplekser er et træk, der også fremover vil være dominerende i bydelens udvikling.

Stemmefordelingen ved folketingsvalget i 2019 i Amager Øst og Københavns Kommune.

.

Videre læsning

Læs mere om politik og planer i Københavns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Politik og planer