Bydelens politiske landskab

Bispebjerg er politisk set rødere end Københavns Kommune som helhed; ved folketingsvalget i 2019 blev Enhedslisten det største parti med 23,7 % efterfulgt af Socialdemokratiet med 17,1 % og SF med 12,3 % af stemmerne.

Stemmefordelingen mellem valgforbund ved kommunalvalget i 2017*
Valgforbund Bispebjerg Københavns Kommune
1. C+D+I+K+O+V 19,8 % 23,6 %
2. A+B 35,7 % 36,4 %
3. E+F+J+M+Q+R+Ø 31,7 % 28,1 %
4. G+H 0,3 % 0,2 %

*DEN DANSKE VALGDATABASE OG KMDVALG.DK

Ved kommunalvalget i 2017 blev Socialdemokratiet største parti med 28,7 %, mens Enhedslisten som det næststørste opnåede 21,8 %, hvilket i begge tilfælde var mere end stemmeandelen for hele Københavns Kommune. Det borgerlige valgforbund opnåede tilsammen 19,8 %, hvilket omvendt var mindre end i kommunen som helhed.

Stemmeprocent ved kommunalvalg i Bispebjerg i 2005, 2009, 2013 og 2017*
2005 2009 2013 2017
A. Socialdemokratiet 40,2 % 31,9 % 28,6 % 28,7 %
B. Radikale Venstre 10,8 % 6,3 % 9,3 % 7,0 %
C. Det Konservative Folkeparti 5,8 % 7,7 % 4,5 % 3,9 %
D. Nye Borgerlige - - - 1,0 %
F. Socialistisk Folkeparti 10,4 % 22,7 % 9,9 % 7,7 %
I. Liberal Alliance - 0,7 % 3,0 % 3,0 %
K. Kristendemokraterne 1,0 % - 0,3 % 0,4 %
O. Dansk Folkeparti 7,9 % 9,8 % 9,2 % 5,8 %
V. Venstre 12,7 % 6,8 % 8,7 % 5,6 %
Ø. Enhedslisten 7,9 % 10,2 % 22,1 % 21,8 %
Å. Alternativet - - - 11,4 %
Stemmeprocent 54,6 % 49,3 % 55,1 % 55,1 %

*DEN DANSKE VALGDATABASE OG KMDVALG.DK

Bispebjerg Lokaludvalg består af repræsentanter fra partier og foreninger og fungerer som bindeled til Borgerrepræsentationen, som bl.a. kan rådføre sig med lokaludvalget i forbindelse med den lokale byplanlægning.

Fremtidsplaner og strategier

Københavns Kommune planlægger ikke de større ændringer i bydelen, men der er fokus på Nordvestområdet, som er karakteriseret af små lejligheder, der overvejende bebos af enlige og studerende. Her er der igangsat en områdefornyelse, der bl.a. indbefatter at sikre flere familieboliger.

Der forventes kun en svag befolkningstilvækst i bydelen, og på denne baggrund er der kun planlagt en lille forøgelse af den kommunale service med bl.a. ca. 130 nye plejeboliger.

Trafikalt er området underforsynet med kollektiv trafik, selv om den nye metrostation ved Nørrebro S-togsstation giver adgang til Cityringen (M3) for den sydlige del af Bispebjerg. Herudover dækkes bydelen af hhv. Emdrup og Bispebjerg S-togsstationer. Hvis den langsigtede plan om en letbane fra Nørrebro Station til Gladsaxe gennemføres, vil det styrke bydelen trafikalt.

Ud over de store områder med velplanlagte etageejendomme og områderne med villabebyggelser er der flere områder i Nordvest, som har været anvendt til industri af forskellig karakter. Disse sidste er nu omdannet til bl.a. en afdeling af iværksættermiljøet Symbion og til områder for småerhverv som fx autoreparation, håndværkervirksomheder og kreative erhverv. De tidlige industriområder i bydelen giver således plads til et bredt udsnit af virksomheder, der finder det attraktivt at kunne have lager, oplagsplads og værksted sammen med kontorfaciliteter.

Der er ofte et pres fra ejerne for at kunne hæve huslejerne og lave flere kontorer og boliger. I kommuneplanen lægges der i stedet vægt på at sikre Nordvest som et område for kreative og traditionelle erhverv og således bevare bydelens tre såkaldte kreative zoner. Dette er i modsætning til flere andre områder i byen, hvor den kreative anvendelse af forladte industribygninger typisk er midlertidig og løbende må vige for planlagte byudviklinger og nedrivninger.

Stemmefordelingen ved folketingsvalget i 2019 i Bispebjerg og Københavns Kommune.

.

Videre læsning

Læs mere om politik og planer i Københavns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Politik og planer