Bydelens politiske landskab

Brønshøj-Husum er politisk set en rød bydel, hvor alene Socialdemokratiet (33,8 %) og Enhedslisten (17,5 %) ved sidste kommunalvalg i 2017 tilsammen fik over halvdelen af stemmerne.

Ved samme valg fik valgforbundet af Socialdemokratiet og Radikale Venstre 40,8 % af stemmerne i Brønshøj-Husum mod 36,4 % i hele kommunen. Det borgerlige valgforbund fik 24,2 % og dermed næsten det samme som i kommunen (23,6 %), mens det tredje store valgforbund – SF, Enhedslisten, Christiania-Listen m.fl. – med 26,4 % i Brønshøj-Husum fik lidt mindre end de 28,1 % i hele kommunen.

Stemmefordelingen mellem valgforbund ved kommunalvalget i 2017. *Tallene kan afvige en smule pga. overlappende grænser med Vanløse
Valgforbund Brønshøj-Husum Københavns Kommune
1. C+D+I+K+O+V 24,2 % 23,6 %
2. A+B 40,8 % 36,4 %
3. E+F+J+M+Q+R+Ø 26,4 % 28,1 %
4. G+H 0,2 % 0,2 %

*DEN DANSKE VALGDATABASE OG KMDVALG.DK

Hovedmønsteret genfindes ved valgene til Folketinget. Trods tilbagegang klarede Socialdemokratiet sig ved sidste folketingsvalg bedre i Brønshøj-Husum, mens bl.a. Enhedslisten klarede sig lidt dårligere end i hele kommunen.

Stemmeprocent ved kommunalvalg i Brønshøj-Husum i 2005, 2009, 2013 og 2017*
2005 2009 2013 2017
A. Socialdemokratiet 40,9 % 36,0 % 32,6 % 33,8 %
B. Radikale Venstre 9,0 % 5,4 % 8,4 % 7,0 %
C. Det Konservative Folkeparti 7,0 % 6,9 % 4,7 % 4,9 %
D. Nye Borgerlige - - - 1,1 %
F. Socialistisk Folkeparti 10,0 % 18,9 % 8,5 % 7,8 %
I. Liberal Alliance - 0,4 % 2,4 % 2,4 %
K. Kristendemokraterne 0,6 % - 0,3 % 0,3 %
O. Dansk Folkeparti 9,9 % 12,7 % 12,0 % 9,0 %
V. Venstre 13,1 % 8,6 % 10,7 % 6,5 %
Ø. Enhedslisten 7,4 % 8,1 % 17,3 % 17,5 %
Å. Alternativet - - - 6,9 %
Stemmeprocent 59,3 % 54,5 % 59,1 % 58,6 %

*DEN DANSKE VALGDATABASE OG KMDVALG.DK

Brønshøj-Husum Lokaludvalg er bindeled til Borgerrepræsentationen på rådhuset og rådgiver i forbindelse med bl.a. byplanlægning. Lokaludvalgets medlemmer er udpeget af lokale foreninger og de politiske partier.

Fremtidsplaner og strategier

Kommunen har besluttet udviklingsplaner for to områder i bydelen: Tingbjerg og Bystævneparken.

For at ændre områdets sociale sammensætning planlægges der i Tingbjerg en bymæssig fortætning med 1.000 nybyggede privatejede boliger, der kan huse op mod 3.000 nye beboere. Indsatsen mod ghettobetegnelsen består her først og fremmest af nybyggeri.

For at leve op til de statslige krav til ændring af ghettoområdet planlægges yderligere ca. 600 nye privatejede boliger i Bystævneparken, som ligger lige sydvest for Tingbjerg. Her ligger bl.a. en række kommunale institutioner, der blev opført 1970‑73. Det er planen, at dele af det dengang fremsynede kommunale servicecenter skal rives ned for at give plads til de nye privatejede boliger. Bystævneparken skal herefter udvikles til et blandet område med nye privatejede boliger, almennyttige ældre- og plejeboliger samt ungdomsboliger.

Samlet set er der i Kommuneplan 2019 for Københavns Kommune planlagt en begrænset byudvikling i Brønshøj-Husum. Behovet for en nettotilvækst i kommunal service anslås at være begrænset til 18 daginstitutionsgrupper (med typisk 12 vuggestuebørn eller 22 børnehavebørn) og to skolespor. Herudover er der planlagt en ny idrætshal samt en kapacitetsforøgelse på 375 plejeboliger.

Et af bydelens problemer er forsyningen med kollektiv trafik. Husum Station, der ligger i den vestlige del af bydelen, er den eneste S-togsstation. På længere sigt er der plan om en letbane fra Nørrebro Station til Gladsaxe, der vil betyde en væsentlig forbedring af den kollektive trafik.

Bydelens største udfordring er Tingbjerg. Staten kræver indsats, og kommunen søger nye veje, der respekterer arkitektur-, bolig- og miljøkvaliteter og accepterer privatisering.

Stemmefordelingen ved folketingsvalget i 2019 i Brønshøj-Husum og Københavns Kommune.

.

Videre læsning

Læs mere om politik og planer i Københavns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Politik og planer