Bydelens politiske landskab

Valby er en rød bydel, men ikke i helt samme udstrækning som Københavns Kommune under et.

Ved sidste kommunalvalg i 2017 fik det borgerlige valgforbund således 25,8 % i Valby mod 23,6 % i hele kommunen. Socialdemokratiet og Enhedslisten blev de største partier i bydelen med hhv. 31,1 % og 16,1 %.

Stemmefordelingen mellem valgforbund ved kommunalvalget i 2017*
Valgforbund Valby Københavns Kommune
1. C+D+I+K+O+V 25,8 % 23,6 %
2. A+B 39,0 % 36,4 %
3. E+F+J+M+Q+R+Ø 25,2 % 28,1 %
4. G+H 0,2 % 0,2 %

*DEN DANSKE VALGDATABASE OG KMDVALG.DK

Ved folketingsvalget i 2019 holdt Socialdemokratiet i Valby trods tilbagegang skansen som det største parti med 20,0 %, mens Enhedslisten og Radikale Venstre fik hhv. 15,6 og 15,2 %. Venstre blev med 14,4 % det største borgerlige parti.

Stemmeprocent ved kommunalvalg i Valby i 2005, 2009, 2013 og 2017*
2005 2009 2013 2017
A. Socialdemokratiet 40,7 % 35,0 % 29,9 % 31,1 %
B. Radikale Venstre 10,7 % 6,8 % 9,1 % 7,9 %
C. Det Konservative Folkeparti 5,7 % 6,4 % 4,5 % 5,2 %
D. Nye Borgerlige - - - 1,1 %
F. Socialistisk Folkeparti 10,1 % 20,9 % 9,0 % 7,9 %
I. Liberal Alliance - 0,6 % 3,7 % 4,0 %
K. Kristendemokraterne 0,8 % - 0,4 % 0,3 %
O. Dansk Folkeparti 7,8 % 9,3 % 10,1 % 6,8 %
V. Venstre 14,1 % 9,8 % 12,5 % 8,5 %
Ø. Enhedslisten 7,8 % 8,3 % 16,8 % 16,1 %
Å. Alternativet - - - 8,7 %
Stemmeprocent 58,4 % 54,3 % 60,7 % 60,3 %

*DEN DANSKE VALGDATABASE OG KMDVALG.DK

Valby Lokaludvalg er bindeled til Borgerrepræsentationen på rådhuset og rådgiver i forbindelse med bl.a. byplanlægning. Lokaludvalgets medlemmer er udpeget blandt repræsentanter fra lokale foreninger og de politiske partier.

Fremtidsplaner og strategier

Valbys centrum har gennem mange år været området omkring Valby Langgade og Valby Station med detailhandel og caféer. Dette område er fuldt udbygget. Andre dele af Valby har i 2010’erne været under stærk udbygning.

Denne udvikling skal fortsætte i 2020’erne ifølge Kommuneplan 2019. På det store areal, som FLSmidths maskinfabrikker lå på langs Gammel Køge Landevej og Vigerslev Allé, skal udbygning med nye boliger fortsætte. Det samme gælder det område, der tidligere husede Grønttorvet. Udbygningen af arealet øst for Gammel Køge Landevej, hvor der tidligere lå industrier og automobilophuggere, er ligeledes godt i gang. I alle tre områder bygges mange boliger og skabes samtidig plads til privat service.

Samlet for alle byudviklingsområderne i Valby har kommunen i forarbejderne til Kommuneplan 2019 skønnet, at de kan rumme op til i alt 540.000 m2 til boliger, svarende til omkring 4.000 boliger, samt omkring 290.000 m2 til erhverv.

Dette vil skabe behov for daginstitutionspladser og skoletilbud. Derfor forventes en udbygning med 30 daginstitutionsgrupper (typisk bestående af enten 12 vuggestuebørn eller 22 børnehavebørn pr. gruppe) samt seks skolespor.

I forbindelse med boligbyggeriet planlægges omkring 200 nye plejeboliger. Der er ikke planer om nye kommunale grønne områder i bydelen. Det betyder, at beboerne må anvende Valbyparken som rekreativt område samt arealer uden for bydelen som Søndermarken og Vestre Kirkegård eller de områder, der etableres i forbindelse med boligbyggerierne.

Toftegårds Plads, der allerede rummer forskellige kulturfaciliteter, forventes udbygget med bl.a. et bibliotek. Pladsen forventes bundet bedre sammen, og det er intentionen at gøre pladsen til en kulturdestination i bydelen, hvor det nye og gamle Valby kan mødes.

Omkring Ny Ellebjerg Station er der planlagt et mindre byudviklingsområde, der bl.a. forventes anvendt til serviceerhverv. Stationen vil få en mere central betydning med den nye Ringstedbane og den kommende metro til Sydhavn.

Folehaveområdet, der består af almene boliger, forventes udviklet og via stiforbindelser knyttet tættere sammen med andre dele af Valby, bl.a. Valbyparken.

De store tidligere erhvervsområder i Valby vil være udbygget i løbet af 2020’erne. Valbys store nye befolkningskoncentration vil være syd for jernbanen og Valby Station, men det må forventes, at det gamle Valby med Valby Langgade og området ved stationen fortsat vil være bydelens centrum.

Stemmefordelingen ved folketingsvalget i 2019 i Valby og Københavns Kommune.

.

Videre læsning

Læs mere om politik og planer i Københavns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Politik og planer