Figur. Stemmefordelingen ved folketingsvalget i 2019 i Vanløse og Københavns Kommune.
.

Bydelens politiske landskab

Som i resten af Københavns Kommune stemmer et flertal af vælgerne normalt på Socialdemokratiet, SF eller Enhedslisten. Vanløse er således politisk set en rød bydel, men lidt mindre rød end resten af kommunen.

Ved kommunalvalget i 2017 fik valgforbundet af Socialdemokratiet og Radikale Venstre 39,5 % af stemmerne i Vanløse mod 36,4 % i hele kommunen. Det borgerlige valgforbund fik 27,6 % i Vanløse og 23,6 % i hele kommunen. Det tredje store valgforbund – SF, Enhedslisten, Christiania-Listen m.fl. – fik 25,0 % i Vanløse og 28,1 % i hele kommunen.

Stemmefordelingen mellem valgforbund ved kommunalvalget i 2017*
Valgforbund Vanløse Københavns Kommune
1. C+D+I+K+O+V 27,6 % 23,6 %
2. A+B 39,5 % 36,4 %
3. E+F+J+M+Q+R+Ø 25,0 % 28,1 %
4. G+H 0,2 % 0,2 %

*DEN DANSKE VALGDATABASE OG KMDVALG.DK

Mønsteret genfindes ved valgene til Folketinget, hvor Socialdemokratiet klarer sig bedre i Vanløse, mens især Enhedslisten klarer sig dårligere.

Stemmeprocent ved kommunalvalg i Vanløse i 2005, 2009, 2013 og 2017*
2005 2009 2013 2017
A. Socialdemokratiet 35,8 % 32,0 % 29,1 % 32,1 %
B. Radikale Venstre 11,3 % 6,8 % 9,3 % 7,5 %
C. Det Konservative Folkeparti 8,2 % 8,2 % 5,9 % 7,0 %
D. Nye Borgerlige - - - 1,1 %
F. Socialistisk Folkeparti 11,7 % 22,8 % 9,5 % 9,0 %
I. Liberal Alliance - 0,6 % 3,6 % 3,8 %
K. Kristendemokraterne 0,9 % - 0,4 % 0,5 %
O. Dansk Folkeparti 6,7 % 8,9 % 9,2 % 6,8 %
V. Venstre 16,0 % 10,6 % 13,4 % 8,5 %
Ø. Enhedslisten 7,2 % 7,9 % 15,8 % 14,8 %
Å. Alternativet - - - 6,8 %
Stemmeprocent 64,2 % 60,3 % 64,9 % 67,0 %

*DEN DANSKE VALGDATABASE OG KMDVALG.DK

Vanløse Lokaludvalg er bindeled til Borgerrepræsentationen på rådhuset og rådgiver i forbindelse med bl.a. den lokale byplanlægning. I Lokaludvalget sidder der 23 medlemmer, hvoraf de ni er udpeget af de politiske partier i Borgerrepræsentationen.

For enden af metrolinjerne M1 og M2 ligger Kronen Vanløse, et storcenter på i alt 24.000 m2. Navnet relaterer sig til en tidligere margarinefabrik, der lå på Jyllingevej.

.

Fremtidsplaner og strategier

Vanløse bymidte er blevet kraftigt udbygget, og planen for de kommende år omfatter udbygningen af Frode Jakobsens Plads over for stationen.

Erhvervsområdet syd for Slotsherrensvej har været præget af en betydelig nedgang i antallet af arbejdspladser, bl.a. flyttede en stor afdeling af Rigspolitiet i 2018 væk fra bydelen. Københavns Kommuneplan 2019 omlægger området til boligformål, men dog således, at der fortsat skal være plads til byggemarkeder mv.

På Kastanie Allé konverteres erhvervsområdet til en kombination af boliger og serviceerhverv. Området er i forvejen omgivet af boliger i etagebebyggelse.

I Kommuneplan 2019 anslås det, at der i Vanløse frem til 2030 vil blive behov for yderligere 11 daginstitutioner samt et bibliotek/kulturhus. Den største planlagte offentlige investering er dog den midlertidigt udsatte store udvidelse og ombygning af Damhusengens Skole. Den er budgetteret til omkring 500 mio. kr.

Befolkningsprognosen peger på en rolig vækst, ligesom Kommuneplanens udlægning af nye boligarealer rummer overskuelige nybyggerier.

Et stort klimasikringsprojekt, der involverer ti kommuner, har som mål at få fritlagt Harrestrup Å. I løbet af 2030’erne skal dele af åen således genoprettes, og parker med forsinkelsesbassiner anlægges, så oversvømmelse ved skybrud kan undgås.

Videre læsning

Læs mere om politik og planer i Københavns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Politik og planer