Bydelens politiske landskab

Efter københavnske forhold er Østerbro en bydel med forholdsvis stor opbakning til de borgerlige partier. Socialdemokratiet og venstrefløjen står oftest bedre end på landsplan, men ikke så solidt som i mange andre af kommunens bydele. Samtidig er der store udsving i stemmefordelingen mellem folketings- og kommunalvalg.

Ved folketingsvalget i 2019 blev Radikale Venstre det største parti med 18,3 % af stemmerne med Venstre på andenpladsen med 17,7 % og først herefter Socialdemokratiet med 16,0 %.

Stemmeprocent ved kommunalvalg på Østerbro i 2005, 2009, 2013 og 2017*
2005 2009 2013 2017
A. Socialdemokratiet 35,1 % 27,7 % 26,6 % 28,4 %
B. Radikale Venstre 13,1 % 10,2 % 13,1 % 10,1 %
C. Det Konservative Folkeparti 7,9 % 9,4 % 6,9 % 7,7 %
D. Nye Borgerlige - - - 1,1 %
F. Socialistisk Folkeparti 11,1 % 21,2 % 9,6 % 7,2 %
I. Liberal Alliance - 1,3 % 4,8 % 4,9 %
K. Kristendemokraterne 0,7 % - 0,3 % 0,3 %
O. Dansk Folkeparti 4,9 % 6,9 % 6,6 % 4,4 %
V. Venstre 16,3 % 11,9 % 14,1 % 10,2 %
Ø. Enhedslisten 8,5 % 9,1 % 15,2 % 14,4 %
Å. Alternativet - - - 9,4 %
Stemmeprocent 61,4 % 58,5 % 65,1 % 65,9 %

*DEN DANSKE VALGDATABASE OG KMDVALG.DK

Stemmefordelingen mellem valgforbund ved kommunalvalget i 2017*
Valgforbund Østerbro Københavns Kommune
1. C+D+I+K+O+V 28,7 % 23,6 %
2. A+B 38,5 % 36,4 %
3. E+F+J+M+Q+R+Ø 22,8 % 28,1 %
4. G+H 0,2 % 0,2 %

*DEN DANSKE VALGDATABASE OG KMDVALG.DK

Ved kommunalvalget i 2017 var billedet væsentlig anderledes. Her stemte 28,4 % på Socialdemokratiet efterfulgt af Enhedslisten med 14,4 % af stemmerne. Ved valget fik det borgerlige valgforbund tilsammen 28,7 % på Østerbro mod 23,6 % i hele kommunen.

Østerbro Lokaludvalg består af repræsentanter fra partier og foreninger og fungerer som bindeled til Borgerrepræsentationen, som bl.a. kan rådføre sig med lokaludvalget i forbindelse med den lokale byplanlægning.

Fremtidsplaner og strategier

Østerbro omfatter det store Nordhavnsområde, der i 2020’erne er kommunens største byudviklingsområde. I kommuneplanen bevares det kendte Østerbro, samtidig med at Nordhavn udbygges. Nordhavnsområdet er skabt gennem opfyldning.

Kommuneplan 2019 rummer flere udviklingsfaser for området, hvoraf de første fra begyndelsen af 2020’erne er i fuld gang på bl.a. Trælastholmen, Sundmolen og Levantkaj Vest.

De østligste arealer kan først udbygges senere i takt med udbygningen af den trafikale infrastruktur.

Kommunen har skønnet, at Nordhavn, når området er fuldt udbygget, vil rumme omkring 40.000 indbyggere og 40.000 arbejdspladser.

Der planlægges frem til 2031 en omfattende kommunal indsats med en udbygning af ca. 50 daginstitutionsgrupper (typisk med enten 12 vuggestuebørn eller 22 børnehavebørn i hver gruppe) og fire skolespor. Herudover planlægges bl.a. idrætshal og svømmehal samt sociale boligindsatser som plejehjem og botilbud.

Det er planen, at Tunnelfabrikken, der var rammen om bygningen af elementer til Øresundsforbindelsen, skal anvendes som et nyt kulturelt centrum i Nordhavn.

Ud over Nordhavnsudbygningen planlægges der en udbygning ved Strandboulevarden og Svanemølleanlægget med boliger og erhverv. Dette område hænger planlægningsmæssigt sammen med boligudbygningen på Østre Gasværks arealer. Arealet er forurenet og skal først gøres klar til boligbyggeri. Her planlægges også opførelsen af en ny teatersal. På Blegdamsvej planlægges udbygning af Copenhagen Science City med serviceerhverv tæt på Rigshospitalet.

Stemmefordelingen ved folketingsvalget i 2019 på Østerbro og i Københavns Kommune.

.

Videre læsning

Læs mere om politik og planer i Københavns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Politik og planer